maj 29

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

                                       

W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Czytaj wpis

kw. 27

Dyżur wakacyjny 2022

                                           

Informujemy, że nasze Przedszkole w tym roku szkolnym pełni dyżur w lipcu.

Szczegółowe informacje dotyczące przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki i pełnionych przez nie dyżurów zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk Nr 106/2022 z dnia 2022-02-28 w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2021/2022: Zarządzenie prezydenta miasta Suwałk nr 106 2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

 

Czytaj wpis

kw. 14

Program edukacyjny „Drogowe ABC”

                       

Z początkiem marca nasze przedszkole przystąpiło do II edycji programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Circle K Polska. Celem inicjatywy, która dotrze do dzieci w wieku 3-6 lat jest budowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. „Drogowe ABC” to odpowiedź na potrzebę wzmacniania świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez połączenie nauki i zabawy najmłodsi zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki biorące udział w programie otrzymują zeszyty edukacyjne.

Więcej informacji na: www.drogoweABC.pl 

mar 29

Kampania edukacyjna „Odłącz się – połącz się”

         

Nasze przedszkole przyłączyło się do profilaktycznego programu edukacyjnego “Re@lnie Odpowiedzialni” prowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Odłącz się – połącz się”. Organizatorem działań w ramach kampanii jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by:

 • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,
 • uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,
 • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać poniżej:

https://odlaczsie-polaczsie.pl/

paź 24

„Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO M.IN.:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

CELE:
Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

wrz 12

Projekt edukacyjny pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym celem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej.

Cele projektu:

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

-urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci,

-doskonalenie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Jednym z nieodłącznych elementów współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego stała się nowoczesna technologia. Ich wykorzystanie będzie miało wpływ na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznawanie nie powinno być pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla dziecka aktywizujące i atrakcyjne.

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

sie 07

Parada Miejska podczas Jarmarku Kamedulskiego 2022

6 sierpnia 2022r. ponad tysiąc osób wzięło udział w Paradzie Miejskiej im. Marii Konopnickiej, która rozpoczęła tegoroczny Jarmark Kamedulski. Miejska Parada przeszła z Bulwarów nad Czarną Hańczą przez ulicę Kościuszki aż do Parku Konstytucji 3 Maja. Tam wszyscy uczestnicy barwnego korowodu spotkali się. Wśród nich nie zabrakło suwalskich sportowców z siatkarzami MKS Ślepsk Malow Suwałki czy piłkarzami Wigier na czele. Były szkoły, przedszkola i miejskie organizacje. Naszą placówkę reprezentowały przedszkolaki z grupy II i III, które przebrane były za krasnoludki. Barwnie prezentowały się zespoły z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich powitał prezydent miasta.

Czytaj wpis

lip 01

Życzenia na wakacje

                   

 

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy przedszkolakom bezpiecznych i słonecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

 

                                                            Dyrektor oraz Nauczyciele i Pracownicy

                                         Przedszkola Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

cze 28

Spacer po Suwałkach szlakiem turystycznym im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”

28 czerwca 2022r. dzieci z grupy VI wybrały się ze swoimi Paniami na spacer po Suwałkach szlakiem turystycznym im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. Wędrówkę zaczęliśmy od Muzeum im. Marii Konopnickiej. Tam znaleźliśmy dwa krasnoludki – Pakułę i Mikułę, strażników, którzy stoją przed wejściem do Muzeum im. Marii Konopnickiej. Przy okazji zrobiliśmy wspólne zdjęcie na ławeczce z poetką Marią Konopnicką. Następnie udaliśmy się do Parku im. Konstytucji 3 Maja. Tam, w pobliżu fontanny znaleźliśmy kolejnego krasnoludka – Sikorka, miłośnika ptaków. Kolejnym punktem wędrówki była ulica Chłodna, gdzie odnaleźliśmy następnego krasnoludka – Podziomka, łasucha, który wspina się na słupie latarni oświetleniowej na ul. Chłodnej. Następnie przeszliśmy na Plac Marii Konopnickiej, gdzie przy pomniku Marii Konopnickiej odnaleźliśmy kolejne dwa krasnoludki – Króla Błystka i Kocie Oczko. Na rynku wysłuchaliśmy nagrań utworów Marii Konopnickiej (specjalna ławeczka), zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem poetki i pobawiliśmy się na placu zabaw. Na koniec przeszliśmy ulicą Noniewicza pod Dom Handlowy „Arkadia”, gdzie odnaleźliśmy kolejnego krasnoludka – Koszałka Opałka, kronikarza. Szlak Krasnoludków ma na celu nie tylko uczczenie pamięci Marii Konopnickiej, ale i zachęcenie rodzin do wspólnych spacerów i odkrywania zakątków Suwałk. To świetna propozycja na niedzielny spacer z dzieckiem – dzieci z reguły lubią zagadki, więc z pewnością chętnie poszukają małych krasnali. Drodzy Rodzice naszych przedszkolaków, podejmiecie wyzwanie i spróbujcie poszukać ostatniego krasnala – Żagiewkę, miłośnika ziół, który znajduje się przed wejściem do budynku administracyjno-socjalnego na terenie stadionu piłkarskiego.

P.S. Dwa krasnoludki – Pietrzyk, miłośnik sportów i Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów zostały przez dzieci odnalezione wcześniej, 13 maja 2022r. podczas spaceru do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Kiedy to przedszkolaki wybrały się ze swoimi Paniami na spektakl pt. „Mała Syrenka”.

Czytaj wpis

cze 24

Pożegnanie starszaków z grupy VI

24 czerwca 2022r. dla jednych jest to zwykły dzień, ale dla nas był on wyjątkowy, uroczysty, radosny, dzień zadumy i niekłamanych wzruszeń, bowiem tego dnia odbyła się wyjątkowa uroczystość – „Pożegnanie starszaków” z grupy VI. Cztery wspólnie spędzone lata szybko minęły. Był to czas niezwykły i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pań nauczycielek. Skończył się bowiem czteroletni okres przyjaźni, wspólnych zabaw i spotkań, wspólnej pracy. Dzieci, z maluszków, zagubionych i nieśmiałych, stały się samodzielnymi, odważnymi starszakami, pełnymi pomysłów, ciekawymi świata, chętnymi do podejmowania nowych, coraz trudniejszych zadań. Skończył się beztroski okres i nadszedł czas na przyjęcie innych obowiązków. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały specjalnie na tę okazję występ artystyczny. Był polonez, wiersze i piosenki. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe fotoalbumy. Były także życzenia i podziękowania ze strony pani Dyrektor oraz Rodziców, nie zabrakło również łez wzruszenia. Ale tak to już jest, coś musi się skończyć, aby móc wejść w kolejny, nowy etap życia. Po przekazanych życzeniach, upominkach oraz występach małych artystów uczestnicy spotkania przenieśli się do przedszkolnego ogrodu. Tam na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie i poczęstunek przygotowany przez Rodziców naszych przedszkolaków.

Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie. Dzieciom natomiast życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole, uśmiechu na co dzień oraz nowych przyjaźni.

Czytaj wpis

cze 23

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Jaśkach

23 czerwca 2022r.dzieci z grupy I i III z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Jaśkach. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Zaczęliśmy od zabaw muzyczno – ruchowych, były zabawy z chustą animacyjną i SIgumą. Po zabawach zorganizowanych przez panie nauczycielki dzieci miały czas na swobodną zabawę na terenie gospodarstwa. Po intensywnej zabawie nadszedł czas na posiłek – dzieci z wielkim apetytem zjadły posiłek przygotowany przez panie kucharki z przedszkola. Po zjedzonym posiłku dzieci z uśmiechem na twarzach wróciły do przedszkola, długo jeszcze dzieląc się między sobą wrażeniami z wycieczki. 

 

Uczestnicy wycieczki oraz ich opiekunowie serdecznie dziękują właścicielom gospodarstwa za serdeczne przyjęcie i gościnność.

Czytaj wpis

cze 22

„Suchy lód – Dymiące Show”

22 czerwca 2022r. dzieci z grupy III uczestniczyły w warsztatach mobilnego Centrum Innowacyjnej Edukacji pn. „Suchy lód – Dymiące Show” prowadzonych przez p. Karolinę Świtaj – mamę Henia i Wiktora. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się: Co to jest suchy lód i dlaczego nazywamy go suchym? Jaka jest jego temperatura? Czy może się on topić jak prawdziwy lód? Niezwykłość suchego lodu polega na tym, że po zanurzeniu go w wodzie z naczynia zaczyna wydzielać się biały, gęsty dym. Dzieci przeprowadzające doświadczenia z suchym lodem były zadziwione tym efektem. Metody stosowane podczas warsztatów aktywizowały dzieci i stymulowały ich zmysły. Poprzez wykonywanie kreatywnych doświadczeń z suchym lodem dzieci poznały reakcję suchego lodu z wodą, tworzyły fryzury z baniek, obserwowały białe obłoki oraz olbrzymią chmurę. Nauka przez zabawę jest najlepszą formą nauki dla dzieci i sprawia im ogromną radość.

P.S. Dziękujemy pani Karolinie za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów.

Czytaj wpis

cze 21

Wycieczka do Podlaskiej Toskanii

21 czerwca 2022r. dzieci z grupy II i IV były na wycieczce w Podlaskiej Toskanii we wsi Wychodne koło Suwałk. Przedszkolaki były pod ogromnym wrażeniem tego, kogo  tam spotkały. Nie trzeba było daleko jechać, by nakarmić wielbłądy czy pogłaskać alpaki. W gospodarstwie dzieci mogły zobaczyć także kozy anglonubijskie, owce kameruńskie, osiołki, pawie, zebrę, papugi, kangury, strusie afrykańskie, a także wiewiórki i króliki. Oprócz tego na najmłodszych gości czekał duży plac zabaw. Podlaska Toskania daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. To ważne miejsce w edukacji przyrodniczej dzieci.

Czytaj wpis

cze 21

Pożegnanie starszaków z grupy V

21 czerwca 2022r. dla jednych jest to zwykły dzień, ale dla nas był on wyjątkowy, uroczysty, radosny, dzień zadumy i niekłamanych wzruszeń, bowiem w naszym przedszkolu odbyła się wyjątkowa uroczystość – „Pożegnanie starszaków” z grupy V. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały specjalnie na tę okazję występ artystyczny. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały fotoalbumy. Były także życzenia i podziękowania ze strony pani Dyrektor oraz Rodziców, nie zabrakło również łez wzruszenia. Ale tak to już jest, coś musi się skończyć, aby móc wejść w kolejny, nowy etap życia. Po przekazanych życzeniach, upominkach oraz występach małych artystów do wspólnej zabawy zaprosili aktorzy z Teatru „CoNieco” z Białegostoku.

Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie, dzieciom natomiast życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole, uśmiechu na co dzień oraz nowych przyjaźni.

Czytaj wpis

cze 16

XII DZIECIĘCE PREZENTACJE TANECZNE

14 czerwca 2022r. grupa taneczna „Wesołe piąteczki” z naszego przedszkola w składzie: Gabrysia, Ola Z., Bartek, Nikodem, Adam i Piotrek uczestniczyła online w XII DZIECIĘCYCH PREZENTACJACH TANECZNYCH zorganizowanych przez Przedszkole nr 6 w Suwałkach. Filmiki z pokazami małych tancerzy z Suwałk i Augustowa można obejrzeć na facebookowej stronie Przedszkola nr 6 w Suwałkach. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. Zapraszamy do oglądania popisów tanecznych roztańczonych przedszkolaków poprzez kliknięcie w komentarze.

 

cze 16

XIX Wielka Olimpiada Małych Sportowców

14 czerwca 2022r. suwalskie przedszkolaki rywalizowały na hali OSiR w XIX Wielkiej Olimpiadzie Małych Sportowców. Organizatorem imprezy było Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci przygotowywały się do rywalizacji przez kilka tygodni. Dzieci rywalizowały w ośmiu konkurencjach sportowych, m.in. w rzucie do celu, slalomie z kółkiem na patyku oraz slalomie z kijem hokejowym. Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn i oficjalnego otwarcia Olimpiady przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Rynkiewicza i Pani Dyrektor Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, która życzyła zawodnikom udanej zabawy i zdrowej rywalizacji. Małym sportowcom towarzyszyły występy małych artystów. Podczas zawodów panowała niezwykła atmosfera, gdyż wszyscy wiedzieli, iż głównym celem zawodów jest połączenie rywalizacji z dobrą zabawą. Naszą placówkę reprezentowała ośmioosobowa drużyna w składzie: Marcelina, Zosia i Mikołaj z grupy V oraz Gabrysia, Hania, Piotrek, Adam i Bartek z grupy VI. Nasza drużyna po zaciętej walce zajęła I miejsce, drugie – Przedszkole nr 6, na trzecim uplasowało się Przedszkole nr 4. W nagrodę wszyscy uczestnicy sportowej imprezy otrzymali pamiątkowe medale. 

 

 

Więcej zdjęć z Olimpiady można obejrzeć tutaj:

https://dwutygodniksuwalski.pl/wielka-olimpiada-malych-sportowcow-2/

Czytaj wpis

Starsze posty «