maj 14

MOVE Week 2023 – międzynarodowe wydarzenie w naszym przedszkolu

MOVE Week (Tydzień Ruchu) to ogólnoeuropejska inicjatywa, będąca integralną częścią kampanii NowWeMOVE, której celem jest zwiększenie liczby aktywnych fizycznie ludzi na całym świecie. 22 maja startuje dwunasta już edycja tego wydarzenia, w którym nasza placówka weźmie aktywny udział (grupa I i II)! Ostatnie dni maja upłyną nam pod hasłem Planu Aktywnych Przerw, który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy. Będzie dużo ruchu i jeszcze więcej zabawy. Więcej szczegółów wkrótce!

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu @V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy

maj 09

Dyżur wakacyjny 2022/2023

Wypełnione karty zgłoszeń (do pobrania poniżej) składamy w biurze Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach od 09.05.2023r. w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2023r.

Dyżur w miesiącu lipcu pełnią przedszkola:

Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Raczkowska 41

Przedszkole nr 2 w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 29

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Aleksandra Putry 4B

Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Nowomiejska

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 126

Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Romualda Kazimierza Minkiewicza 50

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66

Dyżur w miesiącu sierpniu pełnią przedszkola:

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Janusza Korczaka 4A

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, ul. Wincentego Witosa 4

Przedszkole nr 6 w Suwałkach, ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 19

Przedszkole nr 7 w Suwałkach, ul. Generała Władysława Andersa 10

Przedszkole Specjalne nr 9 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny do innego przedszkola

Zarządzenie z 27 lutego Prezydenta Miasta Suwałk 

 

wrz 25

Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce rozpocznie swoją działalność Klub Wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ”. Będziemy angażować naszych wychowanków w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Na bieżąco będziemy informować o akcjach charytatywnych, w których bierzemy udział z naszymi przedszkolakami.

 

 

wrz 25

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: „Gramy Zmysłami”.

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
– stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

wrz 20

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

 

Nasza placówka w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”.

Założenia Projektu

1. Cele ogólne:

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Czytaj wpis

wrz 17

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Działaj z imPETem!”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: „Działaj z imPETem!” .

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać. Nasza kampania to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty.  

Kampanię w  2018 roku zainicjowało czterech wiodących producentów branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A. Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem była Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. Początkowo projekt skupiał się wyłącznie na tematyce butelek PET. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami, również tymi, które gospodarują odpadami w gminach, przez trzy lata projektu  zwiększyliśmy ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET w systemie Rekopolu o ok. 38%.

wrz 10

Kącik Rodzica

                                                                 Artykuły dla Rodziców:

                                            1.  Adaptacja dziecka w wieku przedszkolnym

                                         2. Refleksje nad zaletami grup mieszanych w przedszkolu

maj 29

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

                                       

W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Czytaj wpis

mar 29

Kampania edukacyjna „Odłącz się – połącz się”

         

Rodzicu! Obejrzyj ten filmik:

Zadbaj o dziecięcy mózg

 

Nasze przedszkole przyłączyło się do profilaktycznego programu edukacyjnego “Re@lnie Odpowiedzialni” prowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Odłącz się – połącz się”. Organizatorem działań w ramach kampanii jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by:

 • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,
 • uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,
 • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać poniżej:

https://odlaczsie-polaczsie.pl/

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

cze 02

„Pyszne lody dla ochłody” – przedszkolaki świętują Dzień Dziecka

1 czerwca 2023r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola radośnie obchodziły swój ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka. Każda grupa ten dzień świętowała na wycieczkach zorganizowanych przez panie wychowawczynie. Na drugi dzień czekała na dzieci w przedszkolu kolejna niespodzianka: lody. Z okazji Dnia Dziecka panie przygotowały „słodką” niespodziankę i zaprosiły dzieci na pyszne sycylijskie lody, które dostarczył do przedszkola p. Piotr Namiotko – tata Zosi i Jasia, z lodziarni „SIGELATO” w Suwałkach. Ta zimna i jakże smaczna niespodzianka, w upalny dzień sprawiła dzieciom ogromną radość. Wspaniale było patrzeć na uśmiechnięte i kolorowe od lodów buzie naszych podopiecznych. Było miło, sympatycznie i bardzo pysznie! 

P.S. Dziękujemy p. Piotrowi za ten smaczny poczęstunek!

Czytaj wpis

cze 01

Wyprawa BAŚNIOWYM SZLAKIEM SUWALSZCZYZNY do WIOSKI DARÓW LASU

1 czerwca 2023r. dzieci z grupy V były z okazji Dnia Dziecka w Wiosce Darów Lasu we wsi Kopiec w gminie Sztabin. W sercu Puszczy Augustowskiej Jagodowy Król i krasnoludek Modraczek pomógł odszukać rodzinę łosi i policzyć borsuki, opowiedział też wzruszającą legendę o miejscowym kamieniu. W Jagodowym Borze, jagodową ścieżką przedszkolaki dotarły do pajęczych sieci, a potem natrafiły na mrówczy kopiec z mrówkami olbrzymami. Nie lada sztuką w tej piaszczystej krainie było znalezienie wody. Bardzo pomocna okazała się budowla wodna… Zabawa i wkroczenie w świat bajki „Na jagody” Marii Konopnickiej dało przedszkolakom możliwość poznania życia lasu: świata zwierząt i roślin. To był udany wyjazd!!!

Czytaj wpis

cze 01

Wycieczka do Siedliska Bogdanka w Leszczewku

1 czerwca 2023r. z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki z grup: I, II, III i IV wybrały się na wycieczkę do Siedliska Bogdanka w Leszczewku. Piękna pogoda pozwoliła na aktywne spędzenie dnia. Po spokojnej podróży, na miejscu, czekało na przedszkolaków wiele atrakcji. Przedszkolaki miały m.in. okazję przebywania w towarzystwie alpak. Mogły je karmić marchewką, spacerować z nimi i przytulać. Dużą atrakcją był zjazd na tyrolce, który wywołał wiele radości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „kuchnia błotna”, gdzie dzieci korzystały z prawdziwych naczyń i przyrządzały wymyślone potrawy. Pomiędzy atrakcjami przedszkolaki korzystały z atrakcyjnego placu zabaw. Na zakończenie intensywnego dnia dzieci zjadły drugie śniadanie przygotowane przez panie kucharki w przedszkolu.

Czytaj wpis

cze 01

Przejażdżka zabytkową kolejką wąskotorową przez Wigierski Park Narodowy

1 czerwca 2023r. z okazji Dnia Dziecka dzieci z grupy VI uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Płociczna. Stąd rozpoczęły przejażdżkę zabytkową kolejką wąskotorową przez część Wigierskiego Parku Narodowego. Z okna starego, drewnianego wagonu przedszkolaki mogły oglądać drzewa i mijane łąki, a między trzema przystankami widokowymi nad brzegami jeziora Wigry – Binduga, Bartny Dół, Powały – wesoło ucztowały przy drewnianych stolikach konsumując przywiezione słodkości i drugie śniadanie. Podróż kolejką w jedną stronę zakończyła się na stacji Krusznik, gdzie na łące dzieci podziwiały i zrywały kwiaty do bukietów oraz uczestniczyły we wspólnych zabawach ruchowych. Po półgodzinnym postoju ponownie wsiadły do kolejki i udały się w drogę powrotną do Płociczna, a stąd autokarem do Suwałk.
Przedszkolaki zmęczone, ale radosne wchodziły do przedszkola i jeszcze długo opowiadały o swoich przeżyciach z wycieczki.

Czytaj wpis

maj 31

Move Week 2023

31 maja 2023r. to ostatni dzień wyzwań Move Week 2023. Tym razem dzieci z grupy II po krótkiej rozgrzewce pokonały tor przeszkód połączony z matematyką (liczba wyrzuconych oczek na kostek wyznaczyła ilość wykonywanych ćwiczeń np.: przysiadów). Dzieci z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem podeszły do pokonywania toru przeszkód, przestrzegały obowiązujących zasad i kibicowały sobie wzajemnie.

Przedszkolaki z grupy I i II przez ostatni tydzień uczestniczyły w ramach projektu Move Week 2023 w różnorodnych ćwiczeniach gimnastycznych, a co za tym idzie poznały różnorodne formy rozwijania aktywności fizycznej, co powinno pozytywnie wpłynąć na ich zainteresowanie sportem i kształtowanie w nich postawy prozdrowotnej.

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu @International Sport and Culture Association @nowwemove @V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy @SzkolnyZwiązekSportowy”DolnyŚląsk”

Czytaj wpis

maj 30

Move Week 2023

30 maja 2023r. dzieci z grupy II uczestniczyły w popołudniowej rozgrzewce z Krokietem i Lamą. Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków, poza dobrą zabawą, mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka, czyli:

 • rozwój fizyczny dotyczy zmian w budowie – rozrostu kości, mięśni, zmiany wagi i wzrostu;
 • rozwój motoryczny dotyczy kompetencji związanych z ruchem.

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu @International Sport and Culture Association @nowwemove @V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy @SzkolnyZwiązekSportowy”DolnyŚląsk”

Czytaj wpis

maj 30

Rodzice czytają – dzieci słuchają

Każdy dorosły wie, że czytanie książek dzieciom pozytywnie wpływa na ich rozwój. Książki rozbudzają wyobraźnię, uczą nazywania i przeżywania emocji, kształtują postawy moralne. Poza tym czytanie książek wzbogaca wiedzę, poszerza wiadomości o otaczającym świecie, jak również wprowadza czytelników w nieznany, fantastyczny świat. Słuchanie bajek wzbogaca słownictwo, ułatwia swobodę w mówieniu, uczy samodzielnego myślenia. Świadomi, jak wiele korzyści płynie ze wspólnego czytania, zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu akcję „Rodzice czytają – dzieci słuchają”. Projekt ten zakłada, że chętni rodzice naszych przedszkolaków odwiedzają nasze przedszkole, aby czytać dzieciom bajki. 30 maja 2023r. p. Aleksandra Dąbrowska – mama Ali i Marcelinki odwiedziła dzieci z grupy II. Przedszkolaki z uwagą słuchały czytanych książek, a na koniec gromkimi brawami podziękowały za wprowadzenie ich w bajkowy świat. 

Czytaj wpis

maj 29

Move Week 2023

29 maja 2023r. – poniedziałek dzieci z grupy I rozpoczęły rozgrzewką z Krokietem i Lamą. Przedszkolak od rana ma duże pokłady energii, które musi dobrze spożytkować. Pomagają mu w tym ćwiczenia, które stanowią integralną część procesu edukacyjnego. Mają one pozytywny wpływ na kształtowanie poprawnej postawy dziecka, pobudzenie układu mięśniowego, oddechowego i krwionośnego. Dostarczają okazji do częstych zmian pozycji ciała. Uczą współpracy oraz podporządkowania się regułom. Zapewniają wiele emocji, radości i integrują grupę.

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu @International Sport and Culture Association @nowwemove @V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy @SzkolnyZwiązekSportowy”DolnyŚląsk”

Czytaj wpis

maj 26

Move Week 2023

26 maja 2023r. dzieci z grupy I uczestniczyły w rozgrzewce razem z Move Week 2023. Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba poszukiwania ruchu. Zapewnienie dziecku codziennej właściwej dawki aktywności ruchowej jest niezbędnym czynnikiem stymulującym rozwój jego organizmu. Ruch i zabawa doskonalą motorykę dziecka, ale również wpływają na rozwój somatyczny, fizjologiczny, psychiczny i społeczny.

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu @International Sport and Culture Association @nowwemove @V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy @SzkolnyZwiązekSportowy”DolnyŚląsk”

Czytaj wpis

maj 26

Dzień Mamy w przedszkolu

26 maja 2023r. dzieci z grupy III obchodziły Święto Mamy. W licznym gronie gości zgromadzonych na widowni podziwialiśmy występy dzieci. Były wiersze, piosenki (w języku polskim i angielskim) oraz tańce. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Po części artystycznej wszyscy mogli spędzić miłe chwile przy kawie, herbacie oraz pysznych ciastach i ciasteczkach upieczonych przez mamy przedszkolaków.
Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi; uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.

Czytaj wpis

Starsze posty «