maj 21

OGŁOSZENIE

                                                 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej w związku z przypadającą w maju 180 rocznicą urodzin poetki i nowelistki epoki pozytywizmu. Z tej okazji zapraszamy dzieci do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie recytatorskim UMIEM PIĘKNIE RECYTOWAĆ – „Krasnoludki są na świecie”.

Rodzice z dziećmi przygotowują po jednym wierszu Marii Konopnickiej i składają teksty wierszy do nauczycielek grup do dnia 3 czerwca 2022r. (piątek).

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
– I etap: w grupach, w dniu 8 czerwca 2022r. (środa) spośród dzieci biorących udział, zostanie wytypowanych po 3 dzieci do II etapu,
– II etap konkursu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022r. (czwartek) w godz. 11.30-12.30 w naszym przedszkolu.

Dzieci zakwalifikowane do II etapu otrzymają dyplomy i upominki.

                                                                                                                  Organizatorzy

kw. 27

Dyżur wakacyjny 2022

                                           

Informujemy, że nasze Przedszkole w tym roku szkolnym pełni dyżur w lipcu.
Szczegółowe informacje dotyczące przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki i pełnionych przez nie dyżurów zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk Nr 106/2022 z dnia 2022-02-28 w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2021/2022: Zarządzenie prezydenta miasta Suwałk nr 106 2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone od 9 do 20 maja 2022 r.

 

Deklaracje do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do naszego przedszkola, dyżur 2021-2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do innego przedszkola, dyżur 2021-2022

Czytaj wpis

kw. 14

Program edukacyjny „Drogowe ABC”

                       

Z początkiem marca nasze przedszkole przystąpiło do II edycji programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Circle K Polska. Celem inicjatywy, która dotrze do dzieci w wieku 3-6 lat jest budowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. „Drogowe ABC” to odpowiedź na potrzebę wzmacniania świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez połączenie nauki i zabawy najmłodsi zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki biorące udział w programie otrzymują zeszyty edukacyjne.

Więcej informacji na: www.drogoweABC.pl 

mar 29

Kampania edukacyjna „Odłącz się – połącz się”

         

Nasze przedszkole przyłączyło się do profilaktycznego programu edukacyjnego “Re@lnie Odpowiedzialni” prowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Odłącz się – połącz się”. Organizatorem działań w ramach kampanii jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by:

 • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,
 • uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,
 • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać poniżej:

https://odlaczsie-polaczsie.pl/

paź 24

„Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO M.IN.:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

CELE:
Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

wrz 12

Projekt edukacyjny pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym celem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej.

Cele projektu:

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

-urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci,

-doskonalenie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Jednym z nieodłącznych elementów współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego stała się nowoczesna technologia. Ich wykorzystanie będzie miało wpływ na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznawanie nie powinno być pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla dziecka aktywizujące i atrakcyjne.

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

maj 17

III Międzyprzedszkolny Turniej Małego Matematyka

17 maja 2022r. byliśmy gospodarzami III Międzyprzedszkolnego Turnieju Małego Matematyka. W rozgrywkach uczestniczyły dzieci z dziewięciu suwalskich przedszkoli. Do rywalizacji przystąpiło w sumie osiemnastu przedszkolaków. Naszą placówkę reprezentował Gabryś z grupy V i Piotrek z grupy VI. Głównym celem rozgrywek było doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, zachęcanie do podejmowania rywalizacji i kształtowanie odporności emocjonalnej. Przez godzinę dzieci prezentowały swoje umiejętności matematyczne. Najlepszym matematykiem okazał się Jakub z Przedszkola nr 8 w Suwałkach, który otrzymał złoty medal, drugie miejsce zajął Piotrek z grupy VI z naszego przedszkola, który otrzymał srebrny medal, a trzecie miejsce zajął Kacper z Przedszkola nr 1, który otrzymał brązowy medal. Gratulujemy!!! Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i gry planszowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju!

Czytaj wpis

maj 17

XI Przegląd Utworów Patriotycznych i Religijnych

17 maja 2022r. w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach odbył się XI Międzyprzedszkolny Przegląd Utworów Patriotycznych i Religijnych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich z suwalskich przedszkoli. Celem przeglądu jest: promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, wychowanie w duchu  patriotycznym i religijnym, budowanie tożsamości narodowej dzieci od najmłodszych lat życia, promowanie postaw patriotycznych. Naszą placówkę reprezentowały  dziewczynki z grupy V: Urszula  R. i Marcelinka W., które śpiewały piosenkę pt. „Flaga”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w przeglądzie oraz upominki. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj wpis

maj 14

Szlakiem turystycznym im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”

Dziesięciu bohaterów baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i Sierotce Marysi” można spotkać w Suwałkach. Figurki zostały wykonane według znakomitych ilustracji Jana Marcina Szancera przez wytwórnię rzeźby Piotra Makały we Wrocławiu. Spacer szlakiem turystycznym im. poetki pod nazwą „Krasnoludki są na świecie” to jednocześnie okazja do poznania najciekawszych miejsc w Suwałkach. Oto miejsca, gdzie należy szukać krasnoludków:
1. Pietrzyk, miłośnik sportów – przed wejściem do Aquaparku,
2. Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów – w pobliżu fontanny przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury,
3. Koszałek Opałek, kronikarz – pasaż Grande-Synthe, vis-a-vis Domu Handlowego „Arkadia”,
4, 5. Król Błystek i Kocie Oczko – przy pomniku Marii Konopnickiej w samym sercu Placu Marii Konopnickiej,
6. Podziomek, łasuch – na słupie latarni oświetleniowej na ul. Chłodnej,
7. Sikorek, miłośnik ptaków – w pobliżu fontanny w Parku im. Konstytucji 3 Maja,
8, 9. Pakuła i Mikuła, strażnicy – przed wejściem do Muzeum im. Marii Konopnickiej,
10. Żagiewka, miłośnik ziół – przed wejściem do budynku administracyjno-socjalnego na terenie stadionu piłkarskiego.

13 maja 2022r. podczas spaceru do Suwalskiego Ośrodka Kultury, przedszkolaki z grupy VI odnalazły dwa krasnoludki: Pietrzyka – miłośnika sportów – przed wejściem do Aquaparku oraz Modraczka – miłośnika muzyki i kwiatów – w pobliżu fontanny przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Tym samym postanowiły, że do końca roku szkolnego odnajdą wszystkich bohaterów baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i Sierotce Marysi”.

Czytaj wpis

maj 14

Spotkania teatralne „Za Kurtynką”: spektakl pt. „Mała Syrenka”

13 maja 2022r. dzieci z grupy VI były w SOK-u na spektaklu pt. „Mała Syrenka” w wykonaniu aktorów z Teatru Lalki i Aktora w Łomży. „Mała Syrenka” – teatralna adaptacja baśni Hansa Christiana Andersena opowiada o młodej Syrence, dorastającej w królestwie pół ludzi i pół ryb, którego władcą jest jej ojciec. Tytułowa bohaterka wkracza w okres dojrzewania i buntu. Pragnie doświadczyć tego, co nieznane, obce, niezwykłe dla jej podwodnego świata. W dniu swoich urodzin łamie podstawową zasadę i wypływa na zewnątrz. Zachwyca się słońcem, tańcem i spotyka Księcia. Okazuje się jednak, że ten świat nie jest perfekcyjny, a ludzie zapomnieli, jak żyć w zgodzie z naturą.

W spektaklu rozpościera się wątek ekologiczny. Surrealistyczna scenografia, inspirowana barwnym światem morskich głębin, ukazuje również ogrom zanieczyszczeń środowiska. Reżyser nie tylko przenosi nas w ciekawy podwodny świat, ale wyraźnie zaznacza, że jesteśmy częścią ekosystemu, za który odpowiadamy. 

Czytaj wpis

maj 14

Wycieczka do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

12 maja 2022r. dzieci z grupy IV wybrały się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Oglądały wozy strażackie i dowiedziały się, czym różnią się one między sobą.  Dowiedziały się, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Dzieci dowiedziały się także, w jakich sytuacjach wzywa się Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych lub ratują zwierzęta.  Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaków oraz wejście do wozu strażackiego. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Czytaj wpis

maj 10

Pasowanie na Przedszkolaka

10 maja 2022r. 3-latki z grupy I i II uczestniczyły w ważnej przedszkolnej uroczystości, jakim jest Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności. Były więc piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i taniec. Występom bacznie przyglądali się rodzice i dziadkowie, którzy licznie przybyli do przedszkola. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor dotykając specjalną kredką po ramieniu, dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz książkę.

Czytaj wpis

kw. 29

Dzień Flagi w naszym przedszkolu

„Czerwień to miłość, biel serce czyste,

piękne są nasze barwy ojczyste”

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce, zorganizowaliśmy 29 kwietnia w naszym przedszkolu obchody tego święta. Wszyscy spotkaliśmy się (podzieleni na dwie grupy – dzieci młodsze i dzieci starsze) na dolnym holu w przedszkolu, aby uczcić ten wyjątkowy dzień krótką częścią artystyczną. W programie znalazły się okolicznościowe wiersze (m.in. „Powiewa flaga”) oraz znane piosenki patriotyczne. Później w postawie na baczność cała społeczność zaśpiewała wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Było bardzo uroczyście.

Czytaj wpis

kw. 29

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dbajmy o naszą Ziemię”

29 kwietnia 2022r. odbyło się w naszym przedszkolu wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom przedszkolnego konkursu plastycznego „Dbajmy o naszą Ziemię”. Nagrody wręczała Pani Dyrektor. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Wpłynęło 57 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie nawiązywały do tematu konkursu. Za wszystkie prace serdecznie dziękujemy.
Po długich naradach Komisja Konkursowa zdecydowała o wyodrębnieniu dwóch kategorii: dzieci młodsze (grupy I, II i III) oraz dzieci starsze (grupy IV, V i VI). Tym samym nagrodziła następujące prace:

Dzieci młodsze:
I miejsce – Mateusz Konopko
II miejsce – Marcelina Kotarska
III miejsce – Kacper Aniołowski i Natalia Buza

Dzieci starsze:
I miejsce – Amelia Lipińska
II miejsce – Lidia Dymper i Marcel Kopiczko
III miejsce – Małgorzata Namiotko i Bartosz Kukawka

                                                        Serdecznie gratulujemy!   

Czytaj wpis

kw. 28

EKO-warsztaty w naszym przedszkolu

27 kwietnia 2022 roku naszą placówkę odwiedził pan Dawid Klukiewicz z Firmy Animacyjnej  EVENTOSFERA z Giżycka, który występując pod pseudonimem Pan Groszek, przeprowadził w trzech grupach: II, III i IV EKO-warsztaty pt. „Inspiracje na Dzień Ziemi”. Dzieci miały do wykonania wiele ciekawych zadań. Opowiadały o wiośnie, przypomniały, co jest potrzebne do życia roślinom. Pan Groszek zaprezentował papierowy japoński teatrzyk KAMISHIBAI. Dzieci obejrzały bajkę pt. „Groszki” ukazującą etapy wzrostu grochu od nasionka do strączka. Układały memory, bawiły się chustą animacyjną. Bardzo dużo radości dostarczyła przedszkolakom zabawa z bańkami mydlanymi. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci malowały ekotorby wg własnego pomysłu.

Dziękujemy panu Dawidowi za bardzo ciekawe zajęcia i radosną atmosferę, która udzieliła się wszystkim dzieciom. 

Czytaj wpis

Starsze posty «