Lip 01

Informacja

Informujemy, że dnia 17 sierpnia 2021r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne Rodziców nowych 3-latków, które od września będą uczęszczały do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

Cze 21

Informacja – dyżur wakacyjny

Informujemy, że wszystkie dzieci z Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, których Rodzice złożyli wniosek na dyżur wakacyjny, mogą uczęszczać do naszego przedszkola od

2 sierpnia do 31 sierpnia w godz. 6.30 – 16.30.

                                                                                                                                                                                                                 Zapraszamy!

 

Listy dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny są wywieszone na tablicy informacyjnej przy wejściu do szatni.

Wyprawka na dyżur wakacyjny – sierpień 2021r.:

Czytaj wpis

Maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

Maj 07

Komunikat

 

                                 GAP021

 

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

lt. 28

Komunikat

                                                                                          

 

                          KOMUNIKAT

                                                                                   Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu. W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.

Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się zachorowalność wśród naszych przedszkolaków.

                                                                                                               

                                                                                                 Danuta Borawska  – dyrektor 

                                                                                                 Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                 w Suwałkach

                                                                              

Gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

Gru 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

Lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

Maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

Paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

Lip 03

Życzenia na wakacje

                 

Lip 03

Bieg Pełen Energii

RESO Suwałki Półmaraton to impreza, która ma na celu m.in. promowanie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i jednocześnie aktywnego spędzania wolnego czasu. Popularyzując bieganie nie zapomniano o najmłodszych. Dlatego już po raz czwarty przedszkolaki brały udział w biegu, którego finisz, tak jak w przypadku biegu dla dorosłych, miał miejsce na czerwonym dywanie nad zalewem Arkadia. 3 lipca 2021r. (sobota) naszą placówkę w Biegu Krasnoludków na 200 m reprezentowały przedszkolaki z grupy IV: Gabrysia i Henio. W pakietach startowych młodzi biegacze otrzymali wyjątkowe workoplecaki oraz specjalną niespodziankę. Natomiast na mecie na najmłodszych sportowców czekały pamiątkowe medale oraz słodki poczęstunek.

Czytaj wpis

Cze 28

Pożegnanie przedszkola przez dzieci z grupy VI

24 czerwca 2021r. dla jednych był to zwykły dzień, ale dla sześciolatków był on: wyjątkowy, uroczysty, radosny i pełen wzruszeń, ponieważ w tym dniu odbyła się wyjątkowa uroczystość – „Pożegnanie Przedszkola”. Sześciolatki pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały specjalnie na tę okazję występ artystyczny. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza, następnie dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po występie zostały nagrodzone głośnymi brawami przez zaproszonych gości i Rodziców.  Następnie na pamiątkę tego wydarzenia wychowawczynie wręczyły dzieciom pamiątkowe albumy życząc wszystkim wielu sukcesów w szkole i wspaniałych wakacji. Były także życzenia i podziękowania ze strony Pani Dyrektor. Nie zabrakło również łez wzruszenia. Cztery wspólnie spędzone lata szybko minęły. Dzieci, z maluszków, zagubionych i nieśmiałych, stały się samodzielnymi i odważnymi starszakami, pełnymi pomysłów, chętnymi do podejmowania nowych, coraz trudniejszych zadań. Po części oficjalnej zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, po czym wszyscy obecni na uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz tort.

Dziękujemy Rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie. Dzieciom natomiast życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole oraz uśmiechu na co dzień.

 

Czytaj wpis

Cze 20

Kolorowa muzyka, czyli zabawy z Bum-Bum Rurkami

17 czerwca 2021r. w grupie IV odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone przy pomocy Bum-Bum Rurek. Ten nietypowy instrument wydaje dźwięki przy uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. o podłogę, kolano, czy o drugi instrument. Dzieci poznawały wiele sposobów wykorzystania tego instrumentu. Rozwijały poczucie rytmu, koordynację ruchową i muzykalność. Poza tym uczyły się prawidłowo reagować na polecenia nauczyciela, wyrabiały umiejętność koncentracji. Zabawa „Siała baba mak” z użyciem Bum-Bum Rurek to nowe doświadczenie, ale też prawdziwa frajda dla naszych przedszkolaków.

Czytaj wpis

Cze 13

Pożegnanie przedszkola przez dzieci z grupy V

11 czerwca 2021 r. dzieci sześcioletnie z grupy V wyjechały z rodzicami na wycieczkę do wsi Stankuny. Pierwszym celem wycieczki były zajęcia edukacyjne z produkcji serów. Dzieci poznały zadziwiający proces przemiany mleka w ser. Nauczyły się również, jak się robi zdrowe, ekologiczne masło oraz serwatkę. Wyprodukowane przez siebie produkty były degustowane na pikniku w ogrodowej altance. Po posiłku dzieci uroczyście pożegnały się z przedszkolem, otrzymały pożegnalne dyplomy – upominki, a rodzice zostali nagrodzeni dyplomami z gratulacjami. Z życzeniami udanych i bezpiecznych wakacji!!!

Czytaj wpis

Cze 13

Straż Miejska w przedszkolu

10 czerwca 2021r. dzieci z grupy VI spotkały się w przedszkolu z komendantem Straży Miejskiej w Suwałkach w ramach realizacji projektu „Jestem aktywny – nie agresywny”. Spotkanie miało na celu zapoznanie przedszkolaków z niebezpieczeństwami czyhającymi na nie w różnych sytuacjach, takich jak zagrożenia wynikające z kontaktu z obcymi ludźmi oraz nieznanymi zwierzętami. Strażnik miejski uczulał dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy. Pan komendant oprócz omawiania niebezpiecznych sytuacji zadawał dzieciom pytania dotyczące właściwego zachowania się. Przedszkolaki chętnie udzielały odpowiedzi na stawiane pytania i dzieliły się własnymi spostrzeżeniami. Na koniec spotkania dzieci podziękowały za wizytę śpiewem i recytacją wierszy. Przedszkolaki w nagrodę otrzymały kolorowanki.

Czytaj wpis

Cze 12

XI Dziecięce Prezentacje Taneczne

7 czerwca 2021r. odbyły się online XI DZIECIĘCE PREZENTACJE TANECZNE zorganizowane przez Przedszkole nr 6 w Suwałkach. Naszą placówkę reprezentował zespół dziewczynek z grupy VI pod nazwą „Roztańczone Piąteczki”, który zaprezentował układ taneczny do utworu „Jerusalema”. Na Facebooku Przedszkola nr 6 można obejrzeć filmik z pokazem dziewczynek z naszego przedszkola oraz filmiki z pokazem innych małych tancerzy z Suwałk, Augustowa i Ełku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Zapraszamy do oglądania:

https://www.facebook.com/Przedszkole-nr-6-w-Suwa%C5%82kach-103217394794008

Czytaj wpis

Cze 12

Pasowanie na Przedszkolaka w grupie II

10 czerwca 2021r. w grupie II odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka dzieci, które we wrześniu 2020r. rozpoczęły swoją przygodę w naszym przedszkolu. Były występy wokalne, recytatorskie i taneczne. Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem chciały pokazać zdobyte umiejętności. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu Pasowania”. Nie zabrakło życzeń, dyplomów, upominków oraz braw. Ze względu na panującą epidemii występy artystyczne dzieci zostały nagrane w formie filmików. Dzięki temu Rodzice obejrzą program artystyczny w swoich domach.

Wszystkim maluszkom gratulujemy i życzymy wielu radosnych chwil spędzonych w przedszkolu!

Czytaj wpis

Starsze posty «