Cze 21

Informacja – dyżur wakacyjny

Informujemy, że wszystkie dzieci z Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, których Rodzice złożyli wniosek na dyżur wakacyjny, mogą uczęszczać do naszego przedszkola od

2 sierpnia do 31 sierpnia w godz. 6.30 – 16.30.

                                                                                                                                                                                                                 Zapraszamy!

 

Listy dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny są wywieszone na tablicy informacyjnej przy wejściu do szatni.

Wyprawka na dyżur wakacyjny – sierpień 2021r.:

Czytaj wpis

Maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

Maj 07

Komunikat

 

                                 GAP021

 

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

Lut 28

Komunikat

                                                                                          

 

                          KOMUNIKAT

                                                                                   Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu. W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.

Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się zachorowalność wśród naszych przedszkolaków.

                                                                                                               

                                                                                                 Danuta Borawska  – dyrektor 

                                                                                                 Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                 w Suwałkach

                                                                              

Gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

Gru 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

Lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

Maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

Paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

Cze 20

Kolorowa muzyka, czyli zabawy z Bum-Bum Rurkami

17 czerwca 2021r. w grupie IV odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone przy pomocy Bum-Bum Rurek. Ten nietypowy instrument wydaje dźwięki przy uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. o podłogę, kolano, czy o drugi instrument. Dzieci poznawały wiele sposobów wykorzystania tego instrumentu. Rozwijały poczucie rytmu, koordynację ruchową i muzykalność. Poza tym uczyły się prawidłowo reagować na polecenia nauczyciela, wyrabiały umiejętność koncentracji. Zabawa „Siała baba mak” z użyciem Bum-Bum Rurek to nowe doświadczenie, ale też prawdziwa frajda dla naszych przedszkolaków.

Czytaj wpis

Cze 13

Pożegnanie przedszkola

11 czerwca 2021 r. dzieci sześcioletnie z grupy V wyjechały z rodzicami na wycieczkę do wsi Stankuny. Pierwszym celem wycieczki były zajęcia edukacyjne z produkcji serów. Dzieci poznały zadziwiający proces przemiany mleka w ser. Nauczyły się również, jak się robi zdrowe, ekologiczne masło oraz serwatkę. Wyprodukowane przez siebie produkty były degustowane na pikniku w ogrodowej altance. Po posiłku dzieci uroczyście pożegnały się z przedszkolem, otrzymały pożegnalne dyplomy – upominki, a rodzice zostali nagrodzeni dyplomami z gratulacjami. Z życzeniami udanych i bezpiecznych wakacji!!!

Czytaj wpis

Cze 13

Straż Miejska w przedszkolu

10 czerwca 2021r. dzieci z grupy VI spotkały się w przedszkolu z komendantem Straży Miejskiej w Suwałkach w ramach realizacji projektu „Jestem aktywny – nie agresywny”. Spotkanie miało na celu zapoznanie przedszkolaków z niebezpieczeństwami czyhającymi na nie w różnych sytuacjach, takich jak zagrożenia wynikające z kontaktu z obcymi ludźmi oraz nieznanymi zwierzętami. Strażnik miejski uczulał dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy. Pan komendant oprócz omawiania niebezpiecznych sytuacji zadawał dzieciom pytania dotyczące właściwego zachowania się. Przedszkolaki chętnie udzielały odpowiedzi na stawiane pytania i dzieliły się własnymi spostrzeżeniami. Na koniec spotkania dzieci podziękowały za wizytę śpiewem i recytacją wierszy. Przedszkolaki w nagrodę otrzymały kolorowanki.

Czytaj wpis

Cze 12

XI Dziecięce Prezentacje Taneczne

7 czerwca 2021r. odbyły się online XI DZIECIĘCE PREZENTACJE TANECZNE zorganizowane przez Przedszkole nr 6 w Suwałkach. Naszą placówkę reprezentował zespół dziewczynek z grupy VI pod nazwą „Roztańczone Piąteczki”, który zaprezentował układ taneczny do utworu „Jerusalema”. Na Facebooku Przedszkola nr 6 można obejrzeć filmik z pokazem dziewczynek z naszego przedszkola oraz filmiki z pokazem innych małych tancerzy z Suwałk, Augustowa i Ełku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Zapraszamy do oglądania:

https://www.facebook.com/Przedszkole-nr-6-w-Suwa%C5%82kach-103217394794008

Czytaj wpis

Cze 12

Pasowanie na Przedszkolaka w grupie II

10 czerwca 2021r. w grupie II odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka dzieci, które we wrześniu 2020r. rozpoczęły swoją przygodę w naszym przedszkolu. Były występy wokalne, recytatorskie i taneczne. Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem chciały pokazać zdobyte umiejętności. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka ” dokonała uroczystego „Aktu Pasowania”. Nie zabrakło życzeń, dyplomów, upominków oraz braw. Ze względu na panującą epidemii występy artystyczne dzieci zostały nagrane w formie filmików. Dzięki temu Rodzice obejrzą program artystyczny w swoich domach.

Wszystkim maluszkom gratulujemy i życzymy wielu radosnych chwil spędzonych w przedszkolu!

Cze 12

Wycieczka do „Miodoborza”

10 czerwca 2021r. dzieci z grupy III i IV wraz ze swoimi wychowawczyniami pojechały na wycieczkę do „Miodoborza”- gospodarstwa agroturystycznego we wsi Motule Stare. Dla dzieci już sama podróż była bardzo ekscytująca, ponieważ niecodziennie zdarza im się podróżować autokarem. Po dotarciu na miejsce przedszkolaki zwiedziły Mini ZOO. Gospodarze w ciekawy sposób opowiadali o zwierzętach zamieszkujących to niezwykłe miejsce. Niektóre ze zwierząt dzieci mogły nakarmić i pogłaskać. Podczas wycieczki nie zabrakło czasu na wesołe gry i zabawy na pięknym placu zabaw. Ogromną atrakcją była przejażdżka wozem do pobliskiego lasu. Pogoda była znakomita, humory dopisywały i wszyscy świetnie się bawili.

Czytaj wpis

Cze 12

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Nareszcie zrobiło się ciepło. Piękna pogoda sprzyja długim pobytom na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkolaki uwielbiają zabawy w naszym przedszkolnym ogrodzie, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zabawy na zjeżdżalni, na huśtawkach, w piaskownicy, jazda dużymi autami – wszystko to sprawia, że uśmiech gości na buziach naszych podopiecznych. Są również tacy, którzy grają w piłkę nożną, bawią się w „berka”, spacerują lub biegają po ogrodzie. Wiadomo bowiem, że ruch jest nieodzownym elementem każdego dziecka oraz niezastąpionym sposobem na wyzwolenie energii, która w nich drzemie, szczególnie gdy mają do dyspozycji całe podwórko i grupę kolegów.

Czytaj wpis

Cze 12

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

8 czerwca 2021r. dzieci z grupy I i II wraz ze swoimi wychowawczyniami pojechały na wycieczkę do „Miodoborza”- gospodarstwa agroturystycznego we wsi Motule Stare. Dla dzieci już sama podróż była bardzo ekscytująca, ponieważ niecodziennie zdarza im się podróżować autokarem. Po dotarciu na miejsce przedszkolaki zwiedziły Mini ZOO. Gospodarze w ciekawy sposób opowiadali o zwierzętach zamieszkujących to niezwykłe miejsce. Niektóre ze zwierząt dzieci mogły nakarmić i pogłaskać. Podczas wycieczki nie zabrakło czasu na wesołe gry i zabawy na pięknym placu zabaw. Pogoda była znakomita, humory dopisywały i wszyscy świetnie się bawili.

Czytaj wpis

Cze 03

Dzień Dziecka w przedszkolu

1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji w naszym przedszkolu od samego rana w ogrodzie przedszkolnym na dzieci czekały same wspaniałe atrakcje m.in. dmuchane zamki, dmuchana zjeżdżalnia, gigantyczne bańki mydlane, „Zumba Kids”. A to wszystko odbywało się przy skocznej muzyce z repertuaru dziecięcego. Oczywiście nie mogło zabraknąć pysznych smakołyków: słodkich rurek z kremem i kolorowych galaretek. Oprócz tego dzieci ze wszystkich grup otrzymały od pani Dyrektor nowe zabawki do swoich sal. Tego dnia z twarzy dzieci  nie schodził uśmiech, a przecież o to właśnie chodzi w Dzień Dziecka…

Czytaj wpis

Starsze posty «