paź 25

Informacja

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że nasze przedszkole zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do nagrody Przedszkole Roku w akcji Nauczyciel i Przedszkole na Medal – największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie podlaskim jest prowadzony przez „Kurier Poranny” i „Gazetę Współczesną”. Jednocześnie nominacje do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymał  pracujący w naszym przedszkolu nauczyciel: Małgorzata Nowikowska.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczęło się w poniedziałek, 25 października o godz. 12.00. Poniżej znajduje się link, gdzie można oddać swój głos na Małgorzatę Nowikowską:

https://poranny.pl/p/1010315

Głosowanie będzie trwało do wtorku, 30 listopada do godz. 20.00.

 

paź 25

OGŁOSZENIE

                           

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już V edycji konkursu plastycznego adresowanego do dzieci i ich Rodziców pt. „Mamo, tato baw się z nami jesiennymi darami”. Tegoroczny konkurs odbędzie się on-line. Aby wziąć udział w konkursie, dziecko ma za zadanie wykonać przestrzenną pracę plastyczną wraz z Rodzicem (Rodzicami) z tego co oferuje nam jesień (kasztany, żołędzie, liście, owoce, warzywa i co jeszcze Wam przyjdzie do głowy). Następnie należy zrobić zdjęcie wykonanej pracy (najlepiej z jego autorem) i przesłać na adres e-mail: przedszkole5grupamaluchy@gmail.com

Termin nadsyłania zdjęć upływa 5 listopada 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu i lista laureatów pojawi się na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                        Organizatorzy

paź 24

Komunikat

                                                        

                                                                                   Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu. W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola. Tym bardziej, że jest obecnie duża zachorowalność wśród pracowników przedszkola.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.

Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki. 

 

                                                                                                 Danuta Borawska  – dyrektor 

                                                                                                 Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                 w Suwałkach

                                                                              

paź 24

„Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

Zdrowo jem, więcej wiem” - Szkoła Podstawowa nr 1

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO M.IN.:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

CELE:
Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

wrz 15

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Proponujemy Państwu ubezpieczenie NNW dla dziecka w firmie Compensa. Składka wynosi 50,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Compensa TU S.A. Vienna Insurance Grup, nr konta 94124069577008220010650588. Należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz polisa typ 184 nr 001065058. Termin wpłaty – do 31.10. 2021r.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do przedszkola do pokoju pani intendent. Będzie to podstawą do wpisania dziecka na listę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.

Polisa ubezpieczeniowa typ 184 nr 001065058 

 

wrz 12

Projekt edukacyjny pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym celem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej.

Cele projektu:

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

-urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci,

-doskonalenie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Jednym z nieodłącznych elementów współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego stała się nowoczesna technologia. Ich wykorzystanie będzie miało wpływ na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznawanie nie powinno być pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla dziecka aktywizujące i atrakcyjne.

maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

maj 07

Komunikat

 

                                               GAP021

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

gru 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

paź 24

Zajęcia w ramach realizacji projektu edukacyjnego „InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

Dzieci z grupy II rozpoczęły swoją przygodę z projektem edukacyjnym „InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym założeniem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej, kształtowanie kompetencji cyfrowych oraz właściwych postaw wobec cyfryzacji wśród dzieci.
Dzieci, poprzez uczestnictwo w grach interaktywnych, wspólnie z ich bohaterem – sympatycznym misiem Maurycym, napotykają różne sytuacje problemowe, którym muszą zaradzić. Poszerzają w ten sposób wiedzę o otaczającej rzeczywistości, ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Dotychczas przedszkolaki pomagały misiowi m.in. w sprzątaniu, układaniu elementów garderoby, ćwiczyły tworzenie rytmów a także doskonaliły swoją wiedzę o ruchu drogowym.

Czytaj wpis

paź 15

Zajęciach w sali edukacyjnej OGNIK

14 października 2021r. dzieci z grupy III odwiedziły Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, by tam wziąć udział w zajęciach w sali edukacyjnej OGNIK. Pan strażak prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Czytaj wpis

paź 13

Przedszkolaki z wizytą u prezydenta

13 października 2021 r. przedszkolaki z grupy VI wybrały się z wizytą do zastępcy prezydenta Miasta Suwałk do spraw oświaty, kultury i sportu – pana Romana Rynkowskiego, prywatnie taty Julii z grupy VI. Podczas spotkania dzieci zwiedziły gabinet pana prezydenta oraz Urząd Miasta. Pan prezydent opowiadał przedszkolakom o swojej pracy. Wizyta przebiegła w bardzo sympatycznej atmosferze wypełnionej licznymi pytaniami kierowanymi do prezydenta. Dla naszych przedszkolaków była to niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się z bliska miejscu pracy tak ważnej osoby w mieście. Mali goście wyrazili chęć pełnienia funkcji prezydenta miasta, a nawet kraju w przyszłości. Największą atrakcją dla przedszkolaków był quiz przygotowany prze pana Rynkowskiego, podczas którego można było wygrać upominki związane z naszym miastem. W ramach podziękowania za miłą wizytę dzieci przekazały prezydentowi własnoręcznie wykonany jesienny obraz, który wkrótce ma zawisnąć na ścianie w gabinecie pana prezydenta.

Serdecznie dziękujemy panu Romanowi Rynkowskiemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za wyrozumiałość oraz ciepłe i miłe przyjęcie.

Czytaj wpis

paź 12

Święto Drzewa w naszym przedszkolu

11 października 2021r. dzieci z grupy VI obchodziły Święto Drzewa. Przedszkolaki poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Dowiedziały się, czym odżywiają się drzewa oraz jaką pełnią funkcję w przyrodzie, zapewniając nam tlen, oczyszczając powietrze oraz wpływając korzystnie na klimat i samopoczucie nas wszystkich. Następnie wykonały pracę plastyczną, pt. „Jesienne drzewo”. Miejmy nadzieję, że edukacja ekologiczna od najmłodszych lat pozwoli wykształcić dobre nawyki w zakresie ochrony przyrody”.

Święto Drzewa wymyślił w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. Do Europy idea trafiła w 1951 roku. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa.

Czytaj wpis

paź 01

Świat według przedszkolaków – jak pozbyć się chrypki?

29 września 2021r. nasze przedszkole odwiedziła reporterka Polskiego Radia Białystok – p. Iza Kosakowska, która rozmawiała z chętnymi dziećmi z grupy VI: Wiktorią, Gabrysią, Julką, Heniem, Piotrkiem, Adasiem i Marcelem. Tematem rozmowy były sposoby na jesienne przeziębienia. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Tej audycji będzie można posłuchać na falach Studia Suwałki. Audycja nosi tytuł „Świat według przedszkolaków – jak pozbyć się chrypki?”.

Czytaj wpis

paź 01

Dmuchane zjeżdżalnie w ogrodzie przedszkolnym

28 września 2021 dzieci przedszkolne korzystały z atrakcyjnych dmuchanych urządzeń, które przygotowali animatorzy z „Bajkowa” w Suwałkach. Dzieci miały do dyspozycji dmuchany plac zabaw: wielką zjeżdżalnię oraz zamki do skakania. „Dmuchańce”, które rozstawiono w przedszkolnym ogrodzie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków. Z twarzy dzieci nie schodził uśmiech. Cudownie było widzieć zadowolone i szczęśliwe buzie naszych przedszkolaków. Po udanej zabawie, zmęczone ale uśmiechnięte dzieci, udały się do swoich sal.

P S. Ta plenerowa impreza odbyła się dzięki wsparciu Rady Rodziców naszego przedszkola. Dziękujemy 🙂

Czytaj wpis

Starsze posty «