↑ Powrót do Przedszkole

Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

uwzględniający realizację podstawy programowej

w godz.8.00 – 13.00

 

DZIECI MŁODSZE (3 – LATKI)

6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową). Praca z zespołem dzieci indywidualna lub o charakterze obserwacyjnym. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe, prace porządkowe.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00 Śniadanie, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00 – 10.45 Zajęcia kierowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu.

10.45 – 11.00 Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

11.00 – 11.15 Drugie śniadanie

11.15 – 11.45 Przygotowanie do leżakowania.

11.45 – 13.20 Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13.20 – 13.30 Przygotowanie do obiadu.

13.30 – 14.00 Obiad.

14.00 – 16.30 Relaksacja (słuchanie bajek, muzyki, opowiadań), ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca wyrównawcza, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe. Rozchodzenie się domów.

 

DZIECI STARSZE (4-5-6-LATKI)

6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, gry dydaktyczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, prace porządkowe.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00 Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, spacery, wycieczki; pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

10.45 – 11.00 Przygotowanie do drugiego śniadania, dyżury dzieci starszych.

11.00 – 11.15 Drugie śniadanie

11.15 – 13.15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek), zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.15 – 13.30 Przygotowanie do obiadu.

13.30 – 14.00 Obiad.

14.00 – 16.30 Relaksacja (słuchanie muzyki, bajek, opowiadań); ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca wyrównawcza, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.