Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020/2021:

1.      Przewodniczący – Kamila Ostaszewska

2.     Skarbnik – Anna Azarewicz

3.      Sekretarz – Ewelina Poniatowska

 

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021 wynosi miesięcznie: 40 zł na pierwsze dziecko, 35 zł na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Prosimy o regularne dokonywanie płatności do 15-go każdego miesiąca począwszy od września 2020r. do czerwca 2021r.

W tytule przelewu proszę wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, ułatwi to identyfikację płatności.

Nr konta Rady Rodziców: 13 9359 0002 0029 6201 2000 0001

 

                                                                         Bardzo dziękujemy!

                                                                             Rada Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, jest źródłem finansowania m. in. wycieczek i imprez, w których biorą udział nasze dzieci.