Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2023/2024:

1.   Przewodniczący – Kamila Szulc (tel. 513 820 944)

2.   Skarbnik – Agnieszka Nejfert (tel. 725 997 214)

3.   Sekretarz – Agata Kowalewska (tel. 574 137 510)

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

 

Dla grup I-IV:

w semestrze zimowym:

  • 250 zł na pierwsze dziecko, płatność do dnia 15.11.2022 r.
  • 220 zł na drugie i kolejne dziecko, płatność do dnia 15.11.2022 r.

w semestrze letnim:

  • 250 zł na pierwsze dziecko, płatność do dnia 15.02.2024 r.
  • 220 zł na drugie i kolejne dziecko, płatność do dnia 15.02.2024 r.

 

Dla grup V-VI:
w semestrze zimowym:

  • 300 zł na pierwsze dziecko, płatność do dnia 15.11.2022 r.
  • 220 zł na drugie i kolejne dziecko, płatność do dnia 15.11.2022 r.

w semestrze letnim:

  • 300 zł na pierwsze dziecko, płatność do dnia 15.02.2024 r.
  • 220 zł na drugie i kolejne dziecko, płatność do dnia15.02.2024 r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

 

W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, ułatwi to identyfikację płatności.

 

Nr konta Rady Rodziców: 37 9359 0002 0029 8265 2000 0001

 

                                                                                                   Bardzo dziękujemy!

                                                                               Rada Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, jest źródłem finansowania m. in. wycieczek i imprez, w których biorą udział nasze dzieci oraz umożliwia zakup zabawek i innych sprzętów do przedszkola.