Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2021/2022:

1.   Przewodniczący – Kamila Szulc

2.   Skarbnik – Agnieszka Nejfert

3.   Sekretarz – Ewelina Poniatowska

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

w semestrze zimowym:

  • 200 zł na pierwsze dziecko, płatność do dnia 31.10.2021r.
  • 170 zł na drugie i kolejne dziecko, płatność do dnia 30.11.2021r.

w semestrze letnim:

  • 200 zł na pierwsze dziecko, płatność do dnia 28.02.2022r.
  • 170 zł na drugie i kolejne dziecko, płatność do dnia 31.03.2022r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności

W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, ułatwi to identyfikację płatności.

 

Nr konta Rady Rodziców: 37 9359 0002 0029 8265 2000 0001

 

                                                                                                   Bardzo dziękujemy!

                                                                               Rada Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, jest źródłem finansowania m. in. wycieczek i imprez, w których biorą udział nasze dzieci oraz umożliwia zakup zabawek i innych sprzętów do przedszkola.