↑ Powrót do Kącik Rodzica

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018:

  1. Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Gugnowska

  2. Skarbnik Rady Rodziców – Marta Staniewicz-Jasielon

    tel. 606-472-730

  3. Sekretarz Rady Rodziców – Monika Depkun

 

Powołanie Komisji Rewizyjnej w składzie:

  1.  Joanna Butkiewicz

  2.  Agnieszka Kiewlak

  3.  Aneta Kopyra

  4. Agnieszka Panasiewicz-Ostaszewska

 

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wynosi miesięcznie: 35 zł na pierwsze dziecko, 30 zł na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Prosimy o regularne dokonywanie płatności do 10-go każdego miesiąca począwszy od września 2017r. do czerwca 2018r.

W tytule przelewu proszę wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, ułatwi to identyfikację płatności.

Nr konta Rady Rodziców: 13 9359 0002 0029 6201 2000 0001

 

                                                                         Bardzo dziękujemy!

                                                                             Rada Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna i jest źródłem finansowania wycieczek i imprez, w których biorą udział nasze dzieci.