«

»

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Zarejestrowane informacje zapisywane są w systemie informatycznym, który zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając liczbę godzin płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.

Brak zarejestrowanej godziny wejścia dziecka do przedszkola (niewłożenie karty identyfikacyjnej do czytnika) powoduje, że system automatycznie nalicza opłatę od godziny otwarcia przedszkola, czyli od godziny 6.30.

Brak zarejestrowania godziny wyjścia dziecka z przedszkola (niewłożenie karty identyfikacyjnej do czytnika) powoduje, że system automatycznie nalicza opłatę do końca dnia pracy przedszkola, czyli do godziny 16.30.

Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka w tym samym dniu, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola, czyli od godziny 6.30 do godziny 16.30 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.