Pedagog

Godziny pracy pedagoga – mgr Marii Kropiwnickiej w roku szkolnym 2023/2024:

Wtorek: 11.30 – 15.30

Środa: 11.30 – 15.30

Czwartek: 12.00 – 15.00

Godzina dostępności: 15.00 – 15.30