↑ Powrót do Przedszkole

Kadra

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani, legitymujący się dyplomem wyższych studiów magisterskich, z taką specjalizacją, jak: oligofrenopedagog, pedagog terapeuta, socjoterapeuta, rehabilitant.

Pracownicy pedagogiczni aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego kończąc studia podyplomowe, kursy doskonalące – korzystając z ofert m.in. CMPPP w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, Stowarzyszenia Animatorów Zabawy „Klanza”, SODN i CEN w Suwałkach.


Danuta Borawska – oligofrenopedagog, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Jest nauczycielem dyplomowanym, a od 1 września 1995 roku dyrektorem przedszkola. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, studium nauczycielskie w Szczytnie – Program” Mała szkoła wiejska”, kurs kwalifikacyjny dla oświaty kierowniczej. Jest promotorem oświaty, członkiem Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych „TRIO” w Warszawie. Opracowała Program działania Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym oraz program Rodzinna Sofa.

Anna Chomicz – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studium podyplomowe z zakresu socjoterapii. Jest autorką programu dla dzieci w wieku przedszkolnym „Moja mała Ojczyzna – Suwalszczyzna”. 

Aneta Iwona Ćwiek – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła w Olsztynie studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS. 

Małgorzata Janusz-Konopelko – mgr pedagogiki przedszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, kurs III stopnia metody Ruchu Rozwijającego. Jest współtwórcą innowacji programowej dotyczącej prowadzenia grupy integracyjnej – „Organizowanie procesu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci o wyższych od przeciętnych możliwości intelektualnych oraz dzieci wolniej rozwijających się”.

Maria Alicja Kropiwnicka – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, kurs II stopnia metody Ruchu Rozwijającego. Jest współtwórcą innowacji programowej dotyczącej prowadzenia grupy integracyjnej – „Organizowanie procesu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci o wyższych od przeciętnych możliwości intelektualnych oraz dzieci wolniej rozwijających się”. 

Małgorzata Nowikowska – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła kurs Naturalnej Nauki Języka. Ukończyła kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła studia podyplomowe – terapia pedagogiczna, socjoterapia i gimnastyka korekcyjna na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. 

Violetta Putra – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, kurs Naturalnej Nauki Języka, kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz kurs animatora pedagogiki zabawy. Rozwijając swoje zainteresowania plastyczne wykonała ilustracje do książki z bajkami dla dzieci „Za siódmą chmurką” oraz zaprojektowała okładkę do książki „Porucznik Żwirko. Opowieść o partyzancie”. 

Marzena Sowul – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia licencjackie z języka angielskiego na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku oraz studia podyplomowe z socjoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Trener umiejętności społecznych TUS.

Jolanta Staszkiewicz – mgr pedagogiki przedszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym; ukończyła w Białymstoku studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, a w Centralnym Ośrodku Metodycznym Upowszechniania Kultury w Warszawie – kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca. Jest autorką Programu innowacyjnego badania i stymulacji słuchu fonematycznego dzieci 6-letnich i rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.

Wioleta Kardel – mgr filologii polskiej, ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego. Jest nauczycielem stażystą. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” oraz „Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera”. Trener umiejętności społecznych TUS.

Edyta Byro – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła w Warszawie studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania języka obcego (j. angielski). Ukończyła kursy: Metoda Dobrego Startu, kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Trener Funkcji Poznawczych. Trener umiejętności społecznych TUS.

 

W roku szkolnym 2021/2022:

     1. Język angielski w grupie I, II, III i IV prowadzi mgr Marzena Sowul.

     2. Język angielski w grupie V i VI prowadzi mgr Edyta Byro.

     3. Religię w grupie 5-6-latków i 6-latków prowadzi ks. Marek Bogdan Gryn z parafii pw.

       Matki Bożej Miłosierdzia (Salezjanie) w Suwałkach.

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Marta Piotrowska – pomoc administracyjna

Marzena Szusta – intendent

Jolanta Dzik – woźna

Grażyna Tyborowicz – woźna

Renata Kolenkiewicz – woźna

Elżbieta Jaroś – woźna

Martyna Raczkowska – woźna

Anna Jakubowska – woźna

Małgorzata Wilczewska – woźna

Leokadia Gibas – szef kuchni

Lucyna Jaśkiewicz – pomoc kuchenna

Bogusława Wysocka – pomoc kuchenna

Edward Bilewicz – dozorca

Arkadiusz Mańkowski – dozorca