↑ Powrót do Przedszkole

Kadra

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią nauczyciele dyplomowani, mianowani i kontraktowi, legitymujący się dyplomem wyższych studiów magisterskich.

Pracownicy pedagogiczni aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego kończąc studia podyplomowe, kursy doskonalące – korzystając z ofert m.in. CMPPP w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, Stowarzyszenia Animatorów Zabawy „Klanza”, SODN i CEN w Suwałkach.


Danuta Borawska – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog. Jest nauczycielem dyplomowanym, a od 1 września 1995 roku dyrektorem przedszkola. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, studium nauczycielskie w Szczytnie – Program „Mała szkoła wiejska”, kurs kwalifikacyjny dla oświaty kierowniczej. Jest promotorem oświaty, członkiem Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych „TRIO” w Warszawie. Opracowała Program działania Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym oraz program „Rodzinna Sofa”.

 

Edyta Byro – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła w Warszawie studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania języka obcego (j. angielski). Ukończyła kursy: Metoda Dobrego Startu, kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Trener Funkcji Poznawczych. Trener umiejętności społecznych TUS. Animator Edukacji Przez Ruch (EPR). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

Anna Chomicz – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studium podyplomowe z zakresu socjoterapii. Jest autorką programu dla dzieci w wieku przedszkolnym „Moja mała Ojczyzna – Suwalszczyzna”. 

 

Aneta Iwona Ćwiek – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła w Olsztynie studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS. Animator Edukacji Przez Ruch (EPR).

 

Małgorzata Janusz-Konopelko – mgr pedagogiki przedszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, kurs III stopnia metody Ruchu Rozwijającego. Jest współtwórcą innowacji programowej dotyczącej prowadzenia grupy integracyjnej – „Organizowanie procesu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci o wyższych od przeciętnych możliwości intelektualnych oraz dzieci wolniej rozwijających się”.

 

Wioleta Kardel – mgr filologii polskiej, ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” oraz „Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera”. Trener umiejętności społecznych TUS. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”. Animator Edukacji Przez Ruch (EPR).

 

Małgorzata Nowikowska – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła kurs Naturalnej Nauki Języka. Ukończyła kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła studia podyplomowe – terapia pedagogiczna, socjoterapia i gimnastyka korekcyjna na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. 

 

Marta Racis – mgr biologii, ukończyła studia na kierunku „Biologia z analityką” na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” oraz „Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera”.

 

Marzena Sowul – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia licencjackie z języka angielskiego na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku oraz studia podyplomowe z socjoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.  Trener umiejętności społecznych TUS. Animator Edukacji Przez Ruch (EPR). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

Agnieszka Trocka – mgr biologii, ukończyła studia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Ukończyła kurs „Autyzm – praca nad zachowaniem”. Trener umiejętności społecznych TUS. Terapeuta ręki i stopy.

 

Ewelina Małgorzata Żochowska – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji i wspomagania osób ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera.

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Marta Piotrowska – pomoc administracyjna

Małgorzata Wilczewska – intendent

Jolanta Dzik – woźna

Grażyna Tyborowicz – woźna

Renata Kolenkiewicz – woźna

Elżbieta Jaroś – woźna

Martyna Raczkowska – woźna

Anna Jakubowska – woźna

Aneta Garniewska – woźna

Leokadia Gibas – szef kuchni

Lucyna Jaśkiewicz – pomoc kuchenna

Anna Stelęgowska – pomoc kuchenna

Arkadiusz Mańkowski – dozorca

Zbigniew Piotrowski – dozorca

 

 

W roku szkolnym 2023/2024:

       Język angielski:

  • w grupie I i V prowadzi mgr Edyta Byro,
  • w grupie II i III prowadzi mgr Wioleta Kardel,
  • w grupie IV i VI prowadzi mgr Marzena Sowul.

        

        Religia:

  • w grupie 5-6-latków i 6-latków prowadzi katechetka – mgr Jadwiga Peda