↑ Powrót do Przedszkole

Kadra

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani, legitymujący się dyplomem wyższych studiów magisterskich, z taką specjalizacją, jak: oligofrenopedagog, pedagog terapeuta, socjoterapeuta, rehabilitant, logopeda.

Pracownicy pedagogiczni aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego kończąc studia podyplomowe, kursy doskonalące – korzystając z ofert m.in. CMPPP w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, Stowarzyszenia Animatorów Zabawy „Klanza”, SODN i CEN w Suwałkach.


Danuta Borawska – oligofrenopedagog, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Jest nauczycielem dyplomowanym, a od 1 września 1995 roku dyrektorem przedszkola. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, studium nauczycielskie w Szczytnie – Program” Mała szkoła wiejska”, kurs kwalifikacyjny dla oświaty kierowniczej. Jest promotorem oświaty, członkiem Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych „TRIO” w Warszawie. Opracowała Program działania Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym oraz program Rodzinna Sofa realizowany przez nauczycielki w poszczególnych grupach.

Anna Chomicz – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studium podyplomowe z zakresu socjoterapii. Jest autorką programu dla dzieci w wieku przedszkolnym „Moja mała Ojczyzna – Suwalszczyzna”. Jest pomysłodawcą i opiekunem „Galerii przedszkolaka”.

Aneta Iwona Ćwiek – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła w Olsztynie studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Prowadzi w przedszkolu gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, której celem jest rozwój i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Elżbieta Janusz – mgr filologii rosyjskiej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studium przedmiotowo – metodyczne pedagogiki przedszkolnej, studium kwalifikacyjne logopedii szkolnej, kurs animatorów pedagogiki zabawy. Jako logopeda prowadzi zajęcia z dziećmi mającymi wady wymowy. Jest współtwórcą innowacji programowej dotyczącej prowadzenia grupy integracyjnej – „Organizowanie procesu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci o wyższych od przeciętnych możliwości intelektualnych oraz dzieci wolniej rozwijających się”, a także autorką programu pracy logopedycznej.

Małgorzata Janusz-Konopelko – mgr pedagogiki przedszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, kurs III stopnia metody Ruchu Rozwijającego. Jest współtwórcą innowacji programowej dotyczącej prowadzenia grupy integracyjnej – „Organizowanie procesu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci o wyższych od przeciętnych możliwości intelektualnych oraz dzieci wolniej rozwijających się”.

Aniela Jatowczyc – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła kurs specjalistyczny nt. metody Dobrego Startu i dysleksji rozwojowej, kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne. Jest autorką innowacji dotyczącej metody Dobrego Startu.

Maria Alicja Kropiwnicka – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, kurs II stopnia metody Ruchu Rozwijającego. Pracuje jako pedagog specjalny. Jest współtwórcą innowacji programowej dotyczącej prowadzenia grupy integracyjnej – „Organizowanie procesu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci o wyższych od przeciętnych możliwości intelektualnych oraz dzieci wolniej rozwijających się”. Dba o wyposażenie gabinetu terapeutycznego, w którym prowadzi m.in. zajęcia terapeutyczne, indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Małgorzata Nowikowska – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła kurs Naturalnej Nauki Języka. Ukończyła kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła studia podyplomowe – terapia pedagogiczna, socjoterapia i gimnastyka korekcyjna na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Opracowała autorski Program edukacji teatralnej w przedszkolu, który realizuje z dziećmi 5-6-letnimi na zajęciach teatralnych. Prowadzony przez nią zespół teatralny PLAMKA odnosi sukcesy również na scenie miejskiej. Posiada Certyfikat Realizacji Programu „Bezpieczny Przedszkolak”.

Violetta Putra – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, kurs Naturalnej Nauki Języka, kurs I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz kurs animatora pedagogiki zabawy. Jest autorką programu dotyczącego „Edukacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym”. Rozwijając swoje zainteresowania plastyczne wykonała ilustracje do książki z bajkami dla dzieci „za siódmą chmurką” oraz zaprojektowała okładkę do książki „Porucznik Żwirko. Opowieść o partyzancie”. Jest opiekunką „Galerii Przedszkolaka”.

Jolanta Staszkiewicz – mgr pedagogiki przedszkolnej. Jest nauczycielem dyplomowanym; ukończyła w Białymstoku studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, a w Centralnym Ośrodku Metodycznym Upowszechniania Kultury w Warszawie – kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca. Prowadzi w przedszkolu zespół taneczny „Tańce regionalne” oraz indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej. Jest autorką Programu innowacyjnego badania i stymulacji słuchu fonematycznego dzieci 6-letnich i rozpoczynających naukę w klasie I.

Urszula Winkiewicz
 – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła kurs specjalistyczny nt. Metody Dobrego Startu, kurs wstępny pedagogiki zabawy oraz kurs wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Jest autorką Programu dotyczącego przygotowania dzieci młodszych do podjęcia nauki w szkole z wykorzystaniem metody Dobrego Startu.

W związku z tym, że utworzyliśmy w naszym przedszkolu (w roku szkolnym 2016/2017) szóstą grupę, do naszej kadry pedagogicznej dołączyła:

Marzena Sowul – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia licencjackie z języka angielskiego na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku oraz studia podyplomowe z socjoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

 

Język angielski (we wszystkich grupach) – mgr Marzena Sowul

Logopedia – mgr Elżbieta Janusz

Religia (w grupie 5-6 i 6-latków) – ks. Mariusz Niedziałkowski

Psycholog – mgr Karolina Bujkowska

 

Plan dyżurów psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w roku szkolnym 2019/2020 (co drugi piątek w godz. 8.00 – 10.00):

wrzesień – 20

październik – 4,18

listopad – 15, 29

grudzień – 13, 27

styczeń – 10, 24

luty – 7, 21

marzec – 6, 20

kwiecień – 3, 17

maj – 15, 29

czerwiec – 12

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Elżbieta Garniewska – główny księgowy

Anna Masalska – pomoc administracyjna

Marzena Szusta – intendent

Marta Piotrowska – pomoc nauczyciela

Karolina Taraszkiewicz – woźny

Renata Kolenkiewicz– woźny

Elżbieta Jaroś – woźny

Małgorzata Przekopska – woźny

Anna Jakubowska – woźny

Małgorzata Wilczewska – woźny

Leokadia Gibas – szef kuchni

Lucyna Jaśkiewicz – pomoc kuchenna

Bogusława Wysocka – pomoc kuchenna

Edward Bilewicz – dozorca

Arkadiusz Mańkowski – dozorca