Kącik Rodzica

INFORMUJEMY RODZICÓW DZIECI Z ROCZNIKA 2013, 2014!!!,
że w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018r. Uchwały Nr XXXVII/457/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki,
zmieniają się zasady opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki (dotyczy zadeklarowanych godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń tj. 1 zł).

Zwalnia się z opłaty dziecko rodziców, którzy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
1) Są mieszkańcami Miasta Suwałk,
2) Odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk.

Podstawą zwolnienia jest złożenie:
1) Oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Miasta Suwałk,
2) Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów.

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018: Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Gugnowska Skarbnik Rady Rodziców – Marta Staniewicz-Jasielon tel. 606-472-730 Sekretarz Rady Rodziców – Monika Depkun   Powołanie Komisji Rewizyjnej w składzie:  Joanna Butkiewicz  Agnieszka Kiewlak  Aneta Kopyra Agnieszka Panasiewicz-Ostaszewska   Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wynosi miesięcznie: 35 zł na pierwsze dziecko, 30 …

Pokaż strony »

Dokumenty dla rodziców

Dokumenty do pobrania Uchwała Rady Miasta z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do lat 5 Uchwała Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez …

Pokaż strony »