Kącik Rodzica

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2018/2019: 1.      Przewodniczący – Kamila Ostaszewska 2.     Skarbnik – Anna Azarewicz 3.      Sekretarz – Monika Depkun   Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2018/2019 wynosi miesięcznie: 35 zł na pierwsze dziecko, 30 zł na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola. Prosimy o regularne dokonywanie płatności do 10-go każdego miesiąca począwszy …

Pokaż strony »

Dokumenty dla rodziców

Dokumenty do pobrania Informacja o opłatach za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu Uchwała nr XLVII/589/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki Uchwała nr XLVIII/604/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie …

Pokaż strony »