↑ Powrót do Grupa VI

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości. W efekcie tego wsparcia dziecko osiągnie dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Przedszkole to miejsce, w którym dziecko rozwija się nie tylko w obszarach wyznaczonych programem. Każde dziecko bowiem ma prawo do swojej indywidualnej ścieżki rozwoju. Dzień przedszkolaka jest przepełniony różnorodnymi zajęciami z zakresu rozwoju mowy i myślenia, kształtowania pojęć matematycznych z elementami metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zajęcia z dziećmi prowadzone są z wykorzystaniem alternatywnych metod min. metoda I. Majchrzak, Dobrego Startu, pedagogiki zabawy. Duże znaczenie maja zajęcia gimnastyczne i zajęcia umuzykalniające (taniec, zabawy logarytmiczne, gra na instrumentach, nauka piosenek). Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych, poznając ciekawe techniki plastyczne oraz konstrukcyjnych.
Nauczyciel organizując zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystuje do tego każdą sytuację. Są to zajęcia kierowanie i niekierowane, czas posiłków, wycieczki, spacery, pobyt na świeżym powietrzu, konkursy, uroczystości i samodzielne zabawy. Pobyt dziecka jest wypełniony zabawą, która tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze, jest najlepszą formą rozwoju dziecka.