↑ Powrót do Grupa I

Kącik wiersza

Wiersz na wrzesień

„Trzy słowa”

Są trzy czarodziejskie słowa

Powiedziała mądra sowa.

Pierwsze słowo to DZIĘKUJĘ,

Niech go nigdy nie brakuje.

Drugie słowo wam ogłoszę

To magiczne słowo PROSZĘ.

I PRZEPRASZAM – trzecie z nich.

Nie wstydź się używać ich.