↑ Powrót do Grupa I

Kącik wiersza

Wiersz na wrzesień:

„Poszła Ola do przedszkola”

Poszła Ola do przedszkola
zapomniała parasola,
a parasol był zepsuty,
połamane wszystkie druty!