↑ Powrót do Grupa IV

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie organizowana jest w różnych formach. Są to:

1. Zabawy: ruchowe, konstrukcyjne, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, plastyczne
2. Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela m.in.:
– edukacja językowa,
– edukacja społeczna,
– edukacja matematyczna,
– poznawanie przyrody i świata,
– technika,
– muzyka,
– plastyka,
– ćwiczenia gimnastyczne
3. Czynności samoobsługowe
4. Prace użyteczne
5. Spacery i wycieczki
6. Uroczystości i konkursy

1. Zabawy
Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Zabawa uczy, wychowuje, rozbudza określony stosunek do otoczenia społecznego, daje możliwości zdobycia doświadczenia i wiadomości, pobudza do komunikowania się, myślenia i twórczości oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości. Zabawy dzieci są bardzo różnorodne, dlatego klasyfikuje się je według rozmaitych kryteriów.
W zależności od poziomu własnej aktywności dziecka wyróżniamy zabawy:
• Swobodne – podejmowane z inicjatywy dziecka.
• Kierowane przez nauczyciela.
Natomiast biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczestniczących w zabawie wyodrębniamy zabawy:
• Indywidualne
• Grupowe
W zależności od poziomu uspołecznienia dzieci przebywających w grupie możemy wskazać trzy rodzaje zabaw:
• Równoległe – gdzie dzieci bawią się obok siebie, ale nie ze sobą;
• Zbiorowe – gdzie dzieci bawią się wspólnie, lecz nie dzielą między siebie
ról i funkcji;
• Zespołowe – podporządkowane wspólnemu celowi, z podziałem ról,
przywódcą i wykonawcami poszczególnych zadań.

W praktyce przedszkola napotyka się różne rodzaje klasyfikacji zabaw według ich treści, różna też jest ich terminologia. Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw to:
1. Zabawy manipulacyjne
2. Zabawy konstrukcyjne
3. Zabawy tematyczne
4. Zabawy dydaktyczne
5. Zabawy ruchowe

2. Zajęcia
Przyjęty wyżej podział na rodzaje zajęć nie oznacza, że w zajęciach występuje tylko i wyłącznie dany rodzaj aktywności dziecka. Chociaż jest ona dominująca z uwagi na zaplanowane cele edukacyjne, które chcemy osiągnąć na tym zajęciu. Każde zajęcie jest jednak tak zorganizowane, by uczenie się dziecka było oparte na działaniu, przeżywaniu, samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań i przyswajaniu określonej wiedzy w sposób wielozmysłowy.

3. Czynności samoobsługowe
Samodzielne ubieranie, rozbieranie, mycie rąk, kulturalne jedzenie, sprzątanie po sobie, sznurowanie butów, wiązanie kokardki, zapinanie guzików itp. to umiejętności ważne i dają lepsze samopoczucie dziecku. Opanowanie ich zależy od wieku dziecka i od poziomu osiągniętego rozwoju motorycznego. Dlatego maluszka uczymy prostych czynności samoobsługowych, natomiast od starszych wymagamy bardziej skomplikowanych czynności. Np. 3-latek włoży sam buciki, 4-latek zapnie guziki, a 6-latek powinien wykonać wszystkie w/w czynności samoobsługowe. Pomagamy dzieciom, lecz nie wyręczamy w samoobsłudze. Konieczne jest, by dzieci nauczyły się samodzielnie obsługiwać i uczestniczyły w utrzymaniu czystości, porządku i estetyki otoczenia.

4. Prace użyteczne
Prace użyteczne wnoszą w życie dziecka wiele wartości. Jest to naturalna droga uspołecznienia dziecka, stymulują rozwój motoryczny dziecka, rozwijają je umysłowo. Do najbardziej popularnych prac należy: obowiązek sprzątania po sobie zabawek, porządkowanie osobistych przyborów w szufladzie, pełnienie dyżurów, segregowanie klocków itp. Włączanie dzieci w gospodarstwo przedszkola następuje stopniowo, różnicując zadania do wieku i możliwości dzieci.

5. Spacery i wycieczki przedszkolne
1. Spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych np.: las, łąka, sad, ogródek.
2. Wycieczki do miejsc użyteczności publicznej np.: Suwalski Ośrodek Kultury, kino, poczta, biblioteka, szkoła itp.
3. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne m.in.: wycieczka do Mini Zoo w Mikołajówce, gospodarstwo agroturystyczne „Miodoborze”, Wigierski Park Narodowy, Muzeum Marii Konopnickiej, itp.

6. Uroczystości
Wewnętrzne
1. Dzień Przedszkolaka
2. Dzień Pluszowego Misia
3. Mikołajki
4. Zabawa karnawałowa
5. Dzień Babci i Dziadka
6. Powitanie wiosny
7. Dzień Matki
8. Dzień Dziecka
Zewnętrzne, np.:
1. Koncerty charytatywne
2. Festyn Eskimoski w parku Konstytucji 3 Maja

7. Konkursy:
– muzyczne
– plastyczne
– twórczości literackiej
– wiedzy i sprawności na określony temat
– rywalizacje i współzawodnictwo sportowe

Konkursy mają charakter wewnątrz-przedszkolny, między-przedszkolny, a także mają zasięg wojewódzki i ogólnopolski; dotyczą różnej tematyki.