Przedszkole

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach istnieje od 1 września 1990 roku. Zlokalizowane jest ono przy ulicy Witosa 4. Swoim oddziaływaniem pedagogicznym obejmuje 6 oddziałów (150 dzieci). W placówce pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 10 nauczycieli i 16 osób personelu administracyjno-obsługowego oraz specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe: logopedię, język angielski, religię. 

Dzięki szczególnemu zaangażowaniu pracowników przedszkola, rodziców i bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem, placówka posiada funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zajęć, gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny, salę bajki, pracownię teatralną oraz pracownię plastyczną. Prawdziwą „oazę” przedszkola stanowi ogród przedszkolny, gdzie dzieci mają „piękny i czysty kawałek świata”.

Kontakt

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Witosa 4, 16-400 Suwałki tel.: (087) 567-76-29 sekretariat@p5.suwalki.eu Prowadzenie strony internetowej – mgr Aneta Ćwiek, mgr Marzena Sowul   Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30     Inspektor Ochrony Danych  Paweł Michalski  e-mail: pmichalski@cuw.suwalki.eu tel. 506 246 795          

Pokaż strony »

Misja Przedszkola

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału (…)” M. Debesse Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach jest placówką oświatową spełniającą funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Za swoje zadanie uznaje: Wdrażanie dzieciom …

Pokaż strony »

Kadra

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią nauczyciele dyplomowani, mianowani i kontraktowi, legitymujący się dyplomem wyższych studiów magisterskich. Pracownicy pedagogiczni aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego kończąc studia podyplomowe, kursy doskonalące – korzystając z ofert m.in. CMPPP w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, Stowarzyszenia Animatorów Zabawy „Klanza”, SODN i CEN w Suwałkach. Danuta Borawska – mgr pedagogiki …

Pokaż strony »

Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA uwzględniający realizację podstawy programowej w godz.8.00 – 13.00   DZIECI MŁODSZE (3 – LATKI) 6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową). Praca z zespołem dzieci indywidualna lub o charakterze obserwacyjnym. Rozmowy …

Pokaż strony »

Jadłospis

Jadłospis ważny od 24.06.2024r. do 28.06.2024r. ALERGENY występujące w posiłkach 

Pokaż strony »

Ważne dokumenty

Dokumenty do pobrania:   Koncepcja Funkcjonowania Statut Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym   * do poprawnego otwarcia dokumentów potrzebny jest Adobe Reader

Pokaż strony »