«

»

cze 14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole nr 5 z Odziałem Integracyjnym w Suwałkach realizuje Priorytet 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025″.

Nasze przedszkole otrzymało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz środków przekazanych przez organ prowadzący w łącznej wysokości 3 750 zł. Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wykaz książek zakupionych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1 do naszej placówki

 

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci planowane przez placówkę:

– udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie przedszkolakom książek ze „Złotej Listy”, polecanych przez Fundację „ABCXII – Cała Polska czyta dzieciom”,

– udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”, czyli „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni” – IV Edycja,

– doposażenie przedszkolnego księgozbioru w nowe, atrakcyjne czytelniczo pozycje, co przyczyni się do szerzenia zainteresowania czytelnictwem naszych przedszkolaków,

– zakup książek ze „Złotej Listy” polecanych przez Fundację „ABCXII – Cała Polska czyta dzieciom” oraz Złotej Dwudziestki na 20 – lecie kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”,

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w konkursach recytatorskich,

– wzbudzanie zainteresowania czytaniem poprzez udział dzieci w papierowych teatrzykach Kamishibai – zakup scen i ilustracji bajek,

– wystawy nowości czytelniczych zakupionych do placówki w „Kącikach dla Rodziców” i ich cykliczna wymiana oraz umieszczenie wykazu zakupionych pozycji na stronie internetowej przedszkola,

– umieszczenie treści rozpowszechniających i promujących czytelnictwo na tablicach informacyjnych w placówce,

– podjęcie współpracy z bibliotekami, wyjście do biblioteki najstarszej grupy przedszkolaków na tzw. „Lekcję biblioteczną”,

– zorganizowanie spotkań czytelniczych pt. „Rodzice czytają – dzieci słuchają” – zapraszanie do grup raz w miesiącu rodziców w celu przeczytania dzieciom bajki lub opowiadania,

– zaproszenie do przedszkola autora, autorki książki dla dzieci lub bibliotekarki,

– wyjazd do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (lekcje muzealne, spotkania autorskie i wykłady oraz różnego rodzaju zajęcia dla dzieci).