Mar 07

Komunikat

Zarządzenie Nr 64/ 2021 z dnia 2021-03-01 – w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2020/2021:

Zarządzenie_Prezydenta_Miasta_Suwałk_nr_64_z_dnia_1_marca_2021_roku

Mar 06

Zabawa w teatr

Tematyka związana z teatrem wyzwoliła w dzieciach z grupy V ogromną aktywność własną. Kącik teatralny, a w nim scenka i pacynki, pobudziły dzieci do tworzenia własnych tekstów, fabuły i przedstawień. 

Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, scena, kurtyna, sufler, rekwizyty, dekoracja, kostiumy.

Czytaj wpis

Mar 06

Wizyta w nowej sali – Sali Doświadczania Świata

5 marca 2021r. przedszkolaki zwiedzały nowo otwartą salę w naszym przedszkolu – Salę Doświadczania Świata. Ta sala jest jeszcze w fazie ciągłego doposażania w nowe pomoce do terapii, ale pierwsze efekty naszej pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. Zajęcia w Sali doświadczania świata skierowane są do dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami.

Czytaj wpis

Mar 06

Przedszkolna orkiestra. Poznajemy instrumenty perkusyjne

5 marca 2021r. dzieci z grupy III  miały okazję poznać na zajęciach umuzykalniających różne instrumenty muzyczne, ich nazwy oraz jak i z czego są wykonane. Poznały rolę dyrygenta oraz utworzyły dziecięcą orkiestrę. Pierwsze doświadczenia z instrumentami okazały się wspaniałą zabawą. Przedszkolaki z wielką przyjemnością i zaangażowaniem grały najlepiej jak potrafiły.  Dzieci były zadowolone, że mogły zagrać swoje melodie na różnych instrumentach. 

Czytaj wpis

Mar 01

Piramidy z kubków – zabawa, nauka liczenia, kodowania…

Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polubić kodowanie, traktować zabawy z nim jako naturalną część edukacji i wychowania. Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną cechę zabaw z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery. Największym odkryciem i zarazem wspaniałym budulcem są jednorazowe kolorowe kubeczki w 10 kolorach, które dzieci z grupy VI wykorzystywały podczas zajęć edukacyjnych. Dzięki kubeczkom powstawały coraz to nowe i wyższe piramidy, dłonie i palce ćwiczyły sprawność. Dzieci ćwiczyły cierpliwość i wytrwałość. Kubeczki są doskonałym przyborem wykorzystywanym do budowania piramid wg wzoru oraz do budowania zgodnie z podanym kodem np. w pierwszym piętrze są dwa kubeczki różowe, cztery niebieskie oraz pozostałe w dowolnym kolorze tak, aby ich było nie więcej niż 10. Na drugim piętrze powinno być 9 kubeczków w np. niebieskim kolorze. Kubeczki dają także inne kreatywne możliwości: każdemu z nich przypisujemy wartość i obliczamy, dopełniamy nimi np. do 10. Młodzi ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, ile matematycznych obliczeń muszą dokonać, aby wszystko się zgadzało.

W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), przez co wzrasta ich poczucie własnej wartości. Czują się zauważone i docenione, co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności.

Czytaj wpis

Mar 01

„Kodowanie na dywanie”- wiosenne

Czy nauka programowania ma sens w przypadku przedszkolaków? Tak, bo esencją tej sztuki jest logiczne myślenie, znajomość podstawowych pojęć matematycznych i zdolność koncentracji. W naszym przedszkolu zagościły na dobre nowe pojęcia: kodowanie, wstęp do programowania. Wniosek? Technologia cyfrowa zaliczona została do stałych komponentów edukacji. Przez cały ubiegły tydzień dzieci z grupy IV uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, których celem było wprowadzenie w naukę kodowania.  Zabawy wykorzystujące kolorowe plastikowe kubeczki stanowiły dla przedszkolaków nieograniczone źródło radości i kreatywności. Dzieci mogły się bawić kubeczkami samodzielnie albo w grupach. Mogły układać je na płaszczyźnie lub według wzoru (kodu) zaproponowanego przez nauczyciela, albo realizować własne pomysły. Mogły z kubeczków tworzyć sekwencje rytmicznie powtarzających się kolorów (płaskie lub przestrzenne) albo wznosić konstrukcje, odwzorowując przykład „budowli” wykonanej przez nauczyciela. Zabawy z kodowaniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie rozwijają się społecznie.

Czytaj wpis

Lut 28

Zabawy z figurami geometrycznymi

W tym tygodniu dzieci z grupy II poznawały figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt.  Wspólnie segregowały figury geometryczne ze względu na ich kształt, przeliczały elementy utworzone w zbiorach oraz poznawały cechy charakterystyczne tych figur. Ta zabawa rozwija u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania figur geometrycznych oraz spostrzegawczość i percepcję wzrokową. Po skończonej zabawie dzieci wykonały pracę plastyczną, w której starały się pokolorować figury, starając się nie wychodzić za linię.

Czytaj wpis

Lut 28

Przedszkolaki w świecie technologii

Dzień 23 lutego 2021r. w grupie IV upłynął pod znakiem technologii. Tego dnia dzieci  wykonywały na zajęciach plastycznych papierowe smartfony. W ramach zajęć edukacyjnych dzieci „ożywiły” swoje obrazki przy pomocy aplikacji na telefon/tablet. Zajęcia te były bardzo ciekawe i atrakcyjne dla naszych przedszkolaków. Chcemy kształtować osobowość przedszkolaka, który chętnie będzie korzystał z dóbr technologicznych, nie zapominając o dostrzeganiu piękna otaczającego świata. 

Czytaj wpis

Lut 28

Komunikat

                                                                                          

 

                          KOMUNIKAT

                                                                                   Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu. W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.

Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się zachorowalność wśród naszych przedszkolaków.

                                                                                                               

                                                                                                 Danuta Borawska  – dyrektor 

                                                                                                 Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                 w Suwałkach

                                                                              

Lut 21

Kodowanie na dywanie

Nauka to wspaniała zabawa, a nowe technologie pozwalają lepiej poznawać świat. Dzieci w naszym przedszkolu nabywają umiejętności, dzięki którym stają się nowoczesnymi twórcami.
Korzystając z robotów edukacyjnych 6-latki uczyły się twórczego rozwiązywania problemów, doskonaliły logiczne myślenie, rozwijały wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętności manualne. Uczyły się pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacniały wiarę we własne możliwości. Do dyspozycji dzieci miały Ozoboty, a także matę do kodowania z zestawami edukacyjnymi. Przedszkolaki bawiąc się poznawały język programowania. Wspólne działania zmierzające do ułożenia kodu, uczyły nie tylko wnioskowania i planowania, ale także podejmowania decyzji. Miniony tydzień w grupie 6-latków był pełen wrażeń i nowych doświadczeń.

Czytaj wpis

Starsze posty «

» Nowsze posty