↑ Powrót do Przedszkole

Misja Przedszkola

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie
drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału (…)”

M. Debesse

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach jest placówką oświatową spełniającą funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Za swoje zadanie uznaje:

  1. Wdrażanie dzieciom podstaw programowych z zakresu edukacji przedszkolnej zgodnie z wiekiem rozwojowym.
  2. Stwarzanie warunków sprzyjających integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w atmosferze wzajemnej akceptacji i tolerancji.
  3. Dążenie do ekspresyjnego modelu wychowania poprzez zajęcia dodatkowe: plastyczne, rytmiczne, taneczne szachowe, teatralne, język angielski, gdzie podmiotem jest dziecko, jego rodzina i środowisko, w którym wychowuje się.
  4. Korygowanie dysharmonii rozwojowych poprzez zajęcia terapii pedagogicznej, logopedycznej i gimnastykę korekcyjną.

Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i radosny pobyt dzieci w tej placówce.

Nauczyciele w realizacji programów odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i do tradycji stosując różnorodne metody pracy.