«

»

kw. 29

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dbajmy o naszą Ziemię”

29 kwietnia 2022r. odbyło się w naszym przedszkolu wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom przedszkolnego konkursu plastycznego „Dbajmy o naszą Ziemię”. Nagrody wręczała Pani Dyrektor. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Wpłynęło 57 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie nawiązywały do tematu konkursu. Za wszystkie prace serdecznie dziękujemy.
Po długich naradach Komisja Konkursowa zdecydowała o wyodrębnieniu dwóch kategorii: dzieci młodsze (grupy I, II i III) oraz dzieci starsze (grupy IV, V i VI). Tym samym nagrodziła następujące prace:

Dzieci młodsze:
I miejsce – Mateusz Konopko
II miejsce – Marcelina Kotarska
III miejsce – Kacper Aniołowski i Natalia Buza

Dzieci starsze:
I miejsce – Amelia Lipińska
II miejsce – Lidia Dymper i Marcel Kopiczko
III miejsce – Małgorzata Namiotko i Bartosz Kukawka

                                                        Serdecznie gratulujemy!   

Prace konkursowe – wystawa: