«

»

Wrz 24

Informacja dla Rodziców

Każde dziecko w przedszkolu będzie miało przypisany indywidualny numer konta przypisany z CUW-u. Opłaty za pobyt i żywienie dzieci będą pobierane „z dołu” na podstawie danych z e-czytników. Rodzice będą otrzymywali paski z numerem konta i kwotą do zapłaty do 5-go dnia każdego miesiąca. Pierwszy pasek Rodzice otrzymają 5-go października 2020r.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 10,00 zł (całodzienne wyżywienie):

Zarządzenie dyrektora w sprawie wyżywienia dzieci w 2020/2021r.