«

»

Wrz 23

Wprowadzenie systemu iPrzedszkole

Szanowni Państwo,

od 2 listopada 2020 r. we wszystkich przedszkolach w Suwałkach zostanie wprowadzony system iPrzedszkole, w którym między innymi będzie wdrożony elektroniczny czytnik kart. System zapewni identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. Obowiązek odbicia karty przy przyprowadzeniu i odbiorze dziecka będzie spoczywał na rodzicach/opiekunach prawnych. Każde dziecko otrzyma jedną kartę nieodpłatnie. Istnieje możliwość zamówienia odpłatnie dodatkowych kart dla danego dziecka. Koszt każdej dodatkowej karty wynosi 15 zł brutto. Jeśli potrzebujecie Państwo więcej kart na dziecko niż jedna prosimy o kontakt z Paniami z grupy.

System iPrzedszkole umożliwia Rodzicom:

  • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za żywienie;
  • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole;
  • zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 8:00 danego dnia nie spowoduje naliczenia opłaty za żywienie dziecka w tym dniu);
  • komunikację z intendentem, wychowawcami, dyrektorem, a także za wolą rodziców pomiędzy rodzicami.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo instrukcję oraz dane dostępowe do zalogowania się do systemu.