«

»

Cze 07

PROJEKT ” UŻYWKOM MÓWIMY NIE ! ”

W maju 2019r. dzieci z grupy V przystąpiły do realizacji projektu profilaktycznego „UŻYWKOM MÓWIMY NIE!!!. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania używek, a także zaznajamianie rodziców ze skutkami ich zażywania oraz poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwych nawyków, a także uświadamianie rodzicom, co można robić, a czego NIE w obecności dziecka.