«

»

wrz 23

Pamiętaj o naszej Ziemi! Nie śmieć!

23 września 2022r. obchodziliśmy Pierwszy Dzień Jesieni. Przedszkolaki z grupy VI wykonały piękny, kolorowy portret Pani Jesieni. Potem udały się na sprzątanie okolicy przedszkola w ramach Akcji Sprzątania Świata. Nasze przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę oraz teren przedszkolny. Dzieci „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały znajomy teren. Z wielkim zaangażowaniem porządkowały otoczenie wokół przedszkola. Akcja odbyła się sprawnie, z wielką energią do działania. Udział w sprzątaniu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi przeprowadzonymi na ww. temat, które zainspirowały dzieci do działania mającego na celu dbanie o nasze najbliższe  środowisko. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z jej uroków, a przede wszystkim  próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie –  „Dlaczego trzeba sprzątać świat?”.

Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie.