«

»

wrz 22

Akademia Małego Matematyka

21 września 2022r. dzieci z grupy 5-6 latków w ramach programu autorskiego Akademia Małego Matematyka pod kierunkiem nauczycielki samodzielnie utworzyły grę – opowiadanie dotyczące ruchu drogowego. Zdobywając sprawności w ramach intuicji matematycznych rozwijały pamięć, uwagę, myślenie, umiejętność postępowania według zasad. Także kształtowały i wzmacniały odporność emocjonalną. Potem był czas na zabawy w sali ruchowej.