«

»

Sie 31

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r. Przyprowadzając jutro dziecko do przedszkola prosimy o zabranie ze sobą wypełnionego oświadczenia (zał. nr 1 do procedury).

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury