«

»

Sty 20

Podsumowanie akcji „GÓRA GROSZA”

Co roku bierzemy udział w akcji „GÓRA GROSZA”, której celem jest zebranie funduszy dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i Rodzinnych Domów Dziecka. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci zaangażowały swoje rodziny w zbieranie monet i przynosiły do przedszkola skarbonki, z których wysypywały grosiki do specjalnego słoika. W ramach akcji „Góra Grosza” udało nam się zebrać kwotę w wysokości 82 złote 76 groszy i 1 Euro 40 centów. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

Dziękujemy!!!