«

»

wrz 25

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
– stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

 

2. Ogólnopolska Akcja #KOCHAM SŁYSZEĆ

Cele akcji:

– poznanie funkcjonowania i znaczenia zmysłu słuchu;

– uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu;

– zapoznanie się z protezami słuchowymi: aparatem i implantem ślimakowym.

 

 

 

 

 

 

 

3. Program „Akademia Bolka i Lolka – kompetencje przyszłości”

Program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, a także zachęca do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Towarzystwo Bolka i Lolka zachęca do kreatywnego poznawania świata, w którym wyobraźnia i dobra zabawa to klucz do rozwoju.

 

 

4. „Zdrowe Dzieci”- projekt Ministerstwa Zdrowia

Cele projektu:

  • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci,
  • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków,
  • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności,
  • większa codzienna aktywność fizyczna,
  • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia.

 

 

5. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla  szkół podstawowych (kl. 1-3), organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury