«

»

Gru 01

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Używkom mówimy NIE!”

29 listopada 2019r. w ramach projektu „Używkom mówimy NIE!” dzieci z grupy IV uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, które prowadziła pani psycholog – Karolina Bujkowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach. Celem spotkania było kształtowanie świadomości dziecka o jego prawach, poszukiwanie pozytywnych wzorców oraz promowanie właściwych zachowań, a także upowszechnianie wiedzy na temat negatywnych skutków stosowania przemocy wobec dzieci.