«

»

Kwi 09

Projekt społeczny „Book Smile czyta dzieciom”

26 marca 2019r. dzieci z grupy VI wzięły udział w projekcie społecznym „Book Smile czyta dzieciom” wspieranym przez Fundację ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”, którego celem było rozwijanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania. Patronem honorowym projektu była Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki, a partnerem Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Projekt realizowały dziewczęta z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach. Na zajęciach warsztatowych z dziećmi najpierw przeczytały one wybraną przez nie bajkę i przeprowadziły zabawy ruchowe, a następnie ogłosiły konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki. 6-latki wykazały się dużymi umiejętnościami plastycznymi, a ich zakładki zostały pozytywnie ocenione przez jury konkursu. 1 kwietnia 2019 r. nagrody książkowe trafiły w ręce zadowolonych dzieci. Życzymy im miłej lektury.

I miejsce – Gabriela K., Antoni N.
II miejsce – Liliana K., Bartosz Sz.
III miejsce – Zosia K., Alicja R.
Wyróżnienie – Maja M.