«

»

Kwi 03

W świecie figur geometrycznych

2 kwietnia 2019r. dzieci z grupy VI podczas zajęć matematycznych poznały figury geometryczne i liczebniki porządkowe. Wysłuchały wiersza pt. „Figury”, wykonały zadania związane z nazywaniem kształtów figur, segregowaniem ich, przeliczaniem za pomocą liczebników porządkowych. Dopasowywały sylwety figur do odpowiednich kształtów na planszy. Na zakończenie dzieci układały kompozycje z figur i wykonywały prace plastyczne.