Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020/2021:

1.   Przewodniczący – Kamila Ostaszewska

2.   Zastępca przewodniczącego – Anna Andryszczyk

3.   Skarbnik – Anna Azarewicz

4.   Zastępca skarbnika – Agata Ziniewicz

5.   Sekretarz – Ewelina Poniatowska

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021 wynosi miesięcznie: 40 zł na pierwsze dziecko, 35 zł na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Prosimy o regularne dokonywanie płatności do 15-go każdego miesiąca począwszy od września 2020r. do czerwca 2021r.

W tytule przelewu proszę wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, ułatwi to identyfikację płatności.

Nr konta Rady Rodziców: 37 9359 0002 0029 8265 2000 0001

 

                                                                         Bardzo dziękujemy!

                                                                             Rada Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, jest źródłem finansowania m. in. wycieczek i imprez, w których biorą udział nasze dzieci.