«

»

Mar 22

Dzień Talentów w naszym przedszkolu

Obchody Dnia Talentów w dniu 22 marca, połączone z Pierwszym Dniem Wiosny, stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania dziecięcych umiejętności i zdolności. Dzieci z grupy IV przygotowały i zaprezentowały liczne talenty – wokalne, taneczne, sportowe, plastyczne, aktorskie. Wachlarz zaprezentowanych talentów był bardzo szeroki: był taniec współczesny, pokaz Zumby, pokaz sztuk walki,  śpiew piosenek z repertuaru dziecięcego, recytacja wierszy, rysunki wykonane kredkami. W sumie, na scenie zaprezentowało się 11 uczestników show. Pozostałe dzieci zasiadły na widowni i podziwiały swoje koleżanki i kolegów, nagradzając każdy wytęp gromkimi brawami. Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Obchody Dnia Talentów w naszym przedszkolu to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności, ale również do dobrej zabawy, integrującej społeczność przedszkolną. Dzieci wspólnie przeżywały pozytywne emocje i z radością dopingowały się wzajemnie.