Maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

Maj 07

Komunikat

 

                                 GAP021

 

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

Mar 07

Organizacja dyżuru wakacyjnego 2021

Szanowni Rodzice!

INFORMUJĘ, ŻE W OKRESIE WAKACJI NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PEŁNIŁO DYŻUR W MIESIĄCU SIERPNIU.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym należy zgłosić poprzez wypełnienie i przekazanie kart zgłoszeń:
– bezpośrednio w sekretariacie,
– przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@p5.suwalki.eu
– lub wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do przedszkola w terminie od 10 maja do dnia 21 maja 2021r.

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

Dyżury wakacyjne oraz przerwy w pracy Przedszkoli i oddziałów prowadzonych przez Miasto Suwałki zostały określone w:

Zarządzeniu Nr 64/ 2021 z dnia 2021-03-01 – w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie_Prezydenta_Miasta_Suwałk_nr_64_z_dnia_1_marca_2021_roku

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                        Danuta Borawska dyrektor

                                                                                      Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                                w Suwałkach

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA inne przedszkole

Lut 28

Komunikat

                                                                                          

 

                          KOMUNIKAT

                                                                                   Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu. W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.

Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się zachorowalność wśród naszych przedszkolaków.

                                                                                                               

                                                                                                 Danuta Borawska  – dyrektor 

                                                                                                 Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                 w Suwałkach

                                                                              

Gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

Gru 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

Lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

Maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

Paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

Maj 13

XIX Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Przedszkolu nr 7

10 maja 2021r. odbył się w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach XIX Festiwal Piosenki Przedszkolnej. W tym roku w innych niż zawsze warunkach, z powodu pandemii, wyjątkowo w formie on-line. Opiekunowie uczestników wysyłali nagrania występów swoich podopiecznych. Naszą placówkę reprezentowały dwa zespoły: jeden z grupy V, a drugi z grupy VI. W kategorii „ZESPÓŁ 5-6 Lat” II miejsce zajął zespół z grupy V w składzie: Marcelina Wójtowicz i Dawid Azarewicz. Przedszkolaki brawurowo zaśpiewały piosenkę „Prawa dziecka”. Serdecznie gratulujemy!!!

Maj 01

Święto Flagi w przedszkolu

„Czerwień to miłość, biel serce czyste,

piękne są nasze barwy ojczyste”

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce, zorganizowaliśmy 30 kwietnia w poszczególnych grupach wiekowych obchody Święta Flagi. Tego dnia dzieci wspaniale prezentowały się w strojach galowych. Przedszkolaki m.in. obejrzały film edukacyjny pt. „Polskie Symbole Narodowe”, zwiedzały najważniejsze polskie miasta przy piosence pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, układały puzzle przedstawiające godło polskie, w postawie na baczność śpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”, wykonywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej. Pani Dyrektor przedszkola w każdej grupie przedszkolnej przybliżyła dzieciom znaczenie świąt majowych oraz symboli narodowych. Tego dnia w przedszkolu było bardzo uroczyście.
Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne do kształtowania tożsamości narodowej.

Czytaj wpis

Kwi 24

Ziemia naszą Planetą – obchody Dnia Ziemi w naszym przedszkolu

22 kwietnia, jak co roku świętujemy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy cykl zajęć, zabaw i ćwiczeń poruszających zagadnienia ekologiczne. Dzieci zapoznały się ze sposobem ochrony przyrody, a także w jaki sposób segregować odpady. Przedszkolacy również uczestniczyły w akcji „Listy dla Ziemi”, gdzie wyraziły swoje spostrzeżenia w formie rysunku.

Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną.

Czytaj wpis

Kwi 19

Konkurs ze zwierzaczkiem

Podczas ostatnich trzech tygodni nauczania online w grupie V wielu rodziców zasłużyło na szczególną pochwałę. Bardzo aktywnie włączaliście się Państwo w proponowane przez nas zajęcia i zabawy. Licznie przysyłane zdjęcia z prac i aktywności Waszych pociech stanowiły dla nas sympatyczny oddźwięk naszych wysiłków. Cieszymy się, że spośród licznych naszych propozycji wybraliście również „Konkurs ze zwierzaczkiem”. Według obietnicy dziś, tzn. 19.04.2021 r. zostały wręczone laureatom upominki oraz dyplomy. Olek przysłał pięć przysłów, a Julia siedem, ale przepisała je samodzielnie! Ula znalazła z mamą 95 przysłów!!! Gratulacje!

Czytaj wpis

Kwi 10

Przedszkolaki pilnie pracują podczas zdalnego nauczania

Drodzy Rodzice i nasze Kochane Przedszkolaki!

Serdecznie dziękujemy za współpracę w edukacji zdalnej. Cieszymy się, że pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z pandemią udaje się nam te nowe zadania sprawnie realizować. Wiemy, że dla Państwa jako rodziców oraz naszych Przedszkolaków to ogromne wyzwanie i trud. Jesteśmy wdzięczni za informacje płynące od Państwa i Waszych pociech dotyczące realizacji proponowanych przez nas zadań edukacyjnych. Dziękujemy Dzieciom za wspólną “zabawę na odległość”, za Waszą kreatywność i chęci do podejmowania nowych zadań. Jest nam niezmiernie miło otrzymywać od Was tak wiele zdjęć, na których widzimy uśmiechnięte buzie i Wasze cudowne prace. Jesteśmy z Was bardzo dumni! Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że wciąż będziemy odpowiadać na Wasze pytania i pomagać rozwiązywać problemy związane z edukacją zdalną, z którą na co dzień musimy się wszyscy mierzyć. Zachęcamy do korzystania z propozycji zajęć wysyłanych przez wychowawczynie z wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy do komunikacji z nami poprzez podane grupowe adresy mailowe.

Tak przedszkolaki spędzają czas w domu…

Czytaj wpis

Mar 22

Dzień Talentów w naszym przedszkolu

Obchody Dnia Talentów w dniu 22 marca, połączone z Pierwszym Dniem Wiosny, stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania dziecięcych umiejętności i zdolności. Dzieci z grupy IV przygotowały i zaprezentowały liczne talenty – wokalne, taneczne, sportowe, plastyczne, aktorskie. Wachlarz zaprezentowanych talentów był bardzo szeroki: był taniec współczesny, pokaz Zumby, pokaz sztuk walki,  śpiew piosenek z repertuaru dziecięcego, recytacja wierszy, rysunki wykonane kredkami. W sumie, na scenie zaprezentowało się 11 uczestników show. Pozostałe dzieci zasiadły na widowni i podziwiały swoje koleżanki i kolegów, nagradzając każdy wytęp gromkimi brawami. Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Obchody Dnia Talentów w naszym przedszkolu to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności, ale również do dobrej zabawy, integrującej społeczność przedszkolną. Dzieci wspólnie przeżywały pozytywne emocje i z radością dopingowały się wzajemnie.

Czytaj wpis

Mar 22

Powitanie wiosny

22 marca 2021r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Przedszkolaki ubrane na zielono rozpoczęły obchody Pierwszego Dnia Wiosny od zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, tanecznych i teatralnych. Przedszkolaki wzięły udział w ciekawych zajęciach wypełnionych grami i zabawami, rozwiązywały zagadki i quizy. Samodzielnie wykonały przepiękne kwiaty, a wachlarz wykorzystanych materiałów i technik plastyczno-technicznych sprawił, że każdy symbol wiosny był niepowtarzalny, kolorowy i wyjątkowy. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia było zrobienie Marzanny. Po wykonaniu kukły dzieci z grupy V udały się do ogrodu przedszkolnego, gdzie Marzanna została spalona. W ten sposób dzieci na dobre pożegnały zimę i powitały  piosenkami wiosnę! Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Czytaj wpis

Mar 20

Z życia przedszkolaka

Tak spędzamy czas w przedszkolu…

Czytaj wpis

Starsze posty «