lut 04

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Ważne terminy dla rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkoli:

od 23 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 29 lutego 2024 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają w biurze przedszkola deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci, które chcą nadal chodzić do naszego przedszkola w roku szkolnym 2024/2025)

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego będą rozdawane Rodzicom w grupach od dn. 22 lutego 2024r.

 

KRYTERIA REKRUTACJI 

Uchwała Rady Nr XXXIX/505/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ oraz dokumenty do pobrania – już wkrótce 

sty 02

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2024

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w sierpniu.

W lipcu placówka jest zamknięta.

 

Zarządzenie prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2023/2024

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2023/2024

 

wrz 25

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
– stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

 

2. Ogólnopolska Akcja #KOCHAM SŁYSZEĆ

Cele akcji:

– poznanie funkcjonowania i znaczenia zmysłu słuchu;

– uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu;

– zapoznanie się z protezami słuchowymi: aparatem i implantem ślimakowym.

 

 

 

 

 

 

 

3. Program „Akademia Bolka i Lolka – kompetencje przyszłości”

Program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, a także zachęca do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Towarzystwo Bolka i Lolka zachęca do kreatywnego poznawania świata, w którym wyobraźnia i dobra zabawa to klucz do rozwoju.

 

 

4. „Zdrowe Dzieci”- projekt Ministerstwa Zdrowia

Cele projektu:

 • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci,
 • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków,
 • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności,
 • większa codzienna aktywność fizyczna,
 • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia.

 

 

5. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla  szkół podstawowych (kl. 1-3), organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

cze 14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole nr 5 z Odziałem Integracyjnym w Suwałkach realizuje Priorytet 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025″.

Nasze przedszkole otrzymało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz środków przekazanych przez organ prowadzący w łącznej wysokości 3 750 zł. Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wykaz książek zakupionych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1 do naszej placówki

 

Czytaj wpis

wrz 25

Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce rozpocznie swoją działalność Klub Wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ”. Będziemy angażować naszych wychowanków w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Na bieżąco będziemy informować o akcjach charytatywnych, w których bierzemy udział z naszymi przedszkolakami.

 

 

maj 29

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

                                       

W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Czytaj wpis

mar 29

Kampania edukacyjna „Odłącz się – połącz się”

         

Rodzicu! Obejrzyj ten filmik:

Zadbaj o dziecięcy mózg

 

Nasze przedszkole przyłączyło się do profilaktycznego programu edukacyjnego “Re@lnie Odpowiedzialni” prowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Odłącz się – połącz się”. Organizatorem działań w ramach kampanii jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by:

 • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,
 • uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,
 • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać poniżej:

https://odlaczsie-polaczsie.pl/

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

lut 20

Przedszkolaki zwiedzają przedszkolną kuchnię

20 lutego 2024r. przedszkolaki z grupy III odwiedziły przedszkolną kuchnię. Dzieci miały możliwość poznania jej wyglądu i wyposażenia. Podczas zwiedzania poznały pracę Pań kucharek, które przygotowują dla dzieci pyszne posiłki, a także zobaczyły przybory niezbędne im do pracy. Największym zaskoczeniem były rozmiary garnków i łyżek znajdujących się w naszej przedszkolnej kuchni. O tajnikach swojej pracy opowiadała załoga kuchni przedszkolnej: Pani Leokadia, Pani Lucynka oraz Pani Ania.
Zabawy w kuchni mogą w dużym stopniu przyczynić się do rozwoju dziecka, jeśli tylko da mu się taką możliwość. Warto zaprosić malucha do wspólnego przygotowywania posiłków, dań, przekąsek. Nawet niejadek chętnie spróbuje czegoś nowego, jeśli sam będzie miał udział w przygotowaniach.

Dziękujemy Paniom kucharkom za miłe przyjęcie!

Czytaj wpis

lut 16

Światowy Dzień Kota

„Szare, bure lub pstrokate,

wszystkie koty za pan brat.

Mają drogi swe i płoty,

po prostu koci świat”.

16 lutego 2024r. dzieci z grupy II obchodziły Światowy Dzień Kota. Podczas zajęć edukacyjnych poznały budowę kota, rasy kotów oraz wysłuchały ciekawostek o kocich zwyczajach. Uczestniczyły także w różnych zabawach m.in. „Koty i myszy”, „Kocia gimnastyka” czyli wykonywanie ćwiczeń na podstawie kart ruchowych. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały koty występujące w rożnych bajkach. Na koniec zajęć każde dziecko wykonało swoją własną papierową maskę kota i otrzymało odznakę „Koci przyjaciel”. Przedszkolaki teraz już wiedzą, że należy dbać o koty i o inne zwierzęta, bo są one przede wszystkim przyjaciółmi człowieka.

Czytaj wpis

lut 15

Jak wybucha wulkan?

15 lutego 2024r. w grupie VI odbyły się kolejne zajęcia z projektu „Laboratorium Małego Przedszkolaka”. Tym razem dzieci przeprowadziły doświadczenie chemiczne „Wybuchający wulkan”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, co to są wulkany, jak powstają i dlaczego wybuchają. Zainteresowały się zagadnieniem erupcji wulkanu. Wybuch był spektakularny i wzbudził ogromne zainteresowanie naszych badaczy. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem eksperymentu. Tego typu działania uczą dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

Czytaj wpis

lut 14

Poczta Walentynkowa w naszym przedszkolu

Dzień świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Również w naszym przedszkolu upłynął on na wzajemnym okazywaniu sobie życzliwości, dobroci i przyjaźni. Dzieci wspólnie z Rodzicami przygotowały walentynkowe kartki dla wybranego przez siebie kolegi lub koleżanki, wychowawczyni lub pracownika placówki. Następnie wrzucały je do specjalnie przygotowanej skrzynki. 14 lutego walentynkowy listonosz dostarczył je do adresatów. Miłym zaskoczeniem była dla nas ogromna ilość przygotowanych „walentynek”. Wspólna zabawa dostarczyła wielu radosnych wrażeń nie tylko naszym przedszkolakom, ale i Paniom.

Czytaj wpis

lut 14

Przedszkolne Walentynki

14 lutego 2024r. obchodziliśmy w przedszkolu Walentynki. Z tej okazji każdy założył na siebie coś czerwonego. W związku z obchodzonym Dniem Zakochanych, odbyły się we wszystkich grupach zajęcia na temat przyjaźni, miłości oraz sposobów jej wyrażania. Przedszkolaki uczestniczyły w tematycznych zabawach ruchowych, dydaktycznych, plastycznych i integracyjnych, a we wszystkich zajęciach dominowały serduszka. Zachęcałyśmy dzieci do okazywania uczuć innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom itp.). Przedszkolaki zabrały do domu laurki i drobne upominki, aby podziękować rodzicom za ich miłość, troskę i uwagę, jaką codziennie obdarzają swoje pociechy. Chętne przedszkolaki robiły zdjęcia w Walentynkowej Fotobudce.

Czytaj wpis

lut 13

Spotkanie z pracownikiem suwalskiego PEC-u

13 lutego 2024r., w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Akademia Małego Przedsiębiorcy”, przedszkolaków z grupy V odwiedziła Pani Elwira Bujnowska-Puza, mama Nel. Opowiadała dzieciom o pracy w suwalskim PEC-u. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. w jaki sposób odbywa się transport ciepłej wody z ciepłowni aż do kaloryferów w ich mieszkaniach. Wszystkie przekazane informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. Ponadto wszyscy otrzymali od Pani Elwiry pamiątkowe gadżety z logo firmy.

lut 13

Co jest potrzebne do pracy fryzjerowi?

13 lutego 2024r. podczas zajęć przedszkolaki z grupy III „przeniosły się” do salonu fryzjerskiego. Dzieci zapoznały się z narzędziami i akcesoriami pracy fryzjera oraz nazwami i wyglądem różnych fryzur. Miały też okazję dzielić się własnymi doświadczeniami. Największą frajdą okazała się możliwość wykonania fryzury swojej koleżance lub koledze. Każde dziecko z zapałem przystąpiło do czesania, suszenia, kręcenia, czy też prostowania włosów u swoich „klientów”. Mimo że używane sprzęty nie były podłączone do prądu, przedszkolakom udało się stworzyć wiele fantazyjnych fryzur.

Czytaj wpis

lut 09

Międzynarodowy Dzień Pizzy

9 lutego 2024r. dzieci z grupy II obchodziły Międzynarodowy Dzień Pizzy. Na zajęciach dzieci miały okazję zobaczyć jak powstaje ten kultowy włoski placek i jakich składników potrzeba, aby go przygotować. Poznały historię jego powstania oraz dowiedziały się, z którego kraju pochodzi. Przedszkolaki stworzyły grupową pracę plastyczną – pizzę z szarego papieru i kolorowej bibuły. Pomimo, iż pizza była papierowa, bardzo rozbudziła apetyt przedszkolaków.

Czytaj wpis

lut 08

Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem są bale karnawałowe. Nie zabrakło go również w naszym przedszkolu. W tym roku bawiliśmy się 8 lutego. Już od samego rana przybywały do przedszkola różne postacie z bajek. Były księżniczki, wróżki, motylki, piraci, jak również przedstawiciele znanych nam zawodów: lekarze, pielęgniarki, strażacy, policjanci i wiele, wiele innych osób. Nie sposób wymienić wszystkich. Do wspólnej zabawy zaprosiła animatorka z „Happy Children”. Dzieci w kolorowych przebraniach bawiły się w rytm znanych przebojów oraz uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez aktorów. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo. Wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.

Czytaj wpis

lut 06

Rodzice czytają – dzieci słuchają

6 lutego 2024r. dzieci z grupy III odwiedziła Pani Barbara Namiotko. W ramach projektu czytelniczego „Rodzice czytają – dzieci słuchają” mama Zuzi przeczytała 4-latkom dwa opowiadania: „Taniec” i „Wesoła chatynka” z książki pt. „Cudowny młynek”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych opowiadań i oglądały ilustracje w książce.

Dziękujemy Pani Basi za poświęcony czas naszym przedszkolakom.

Czytaj wpis

Starsze posty «