lis 20

OGŁOSZENIE

Życzenie Opowieść filmowa DisneySuzanne Francis

 

Szanowni Rodzice,

7 grudnia 2023r. (czwartek) dzieci z grupy II, III, IV, V i VI pojadą z okazji Mikołajek do kina Cinema Lumiere w Plazie na bajkę pt. „Życzenie”. Koszt transportu i biletu do kina będzie pokryty z Rady Rodziców.

 

wrz 25

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
– stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

 

2. Ogólnopolska Akcja #KOCHAM SŁYSZEĆ

Cele akcji:

– poznanie funkcjonowania i znaczenia zmysłu słuchu;

– uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu;

– zapoznanie się z protezami słuchowymi: aparatem i implantem ślimakowym.

 

 

 

 

 

 

 

3. Program „Akademia Bolka i Lolka – kompetencje przyszłości”

Program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, a także zachęca do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Towarzystwo Bolka i Lolka zachęca do kreatywnego poznawania świata, w którym wyobraźnia i dobra zabawa to klucz do rozwoju.

 

 

4. „Zdrowe Dzieci”- projekt Ministerstwa Zdrowia

Cele projektu:

 • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci,
 • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków,
 • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności,
 • większa codzienna aktywność fizyczna,
 • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia.

 

 

5. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla  szkół podstawowych (kl. 1-3), organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

cze 14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole nr 5 z Odziałem Integracyjnym w Suwałkach realizuje Priorytet 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025″.

Nasze przedszkole otrzymało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz środków przekazanych przez organ prowadzący w łącznej wysokości 3 750 zł. Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci planowane przez placówkę:

Czytaj wpis

wrz 25

Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce rozpocznie swoją działalność Klub Wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ”. Będziemy angażować naszych wychowanków w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Na bieżąco będziemy informować o akcjach charytatywnych, w których bierzemy udział z naszymi przedszkolakami.

 

 

maj 29

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

                                       

W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Czytaj wpis

mar 29

Kampania edukacyjna „Odłącz się – połącz się”

         

Rodzicu! Obejrzyj ten filmik:

Zadbaj o dziecięcy mózg

 

Nasze przedszkole przyłączyło się do profilaktycznego programu edukacyjnego “Re@lnie Odpowiedzialni” prowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Odłącz się – połącz się”. Organizatorem działań w ramach kampanii jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by:

 • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,
 • uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,
 • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać poniżej:

https://odlaczsie-polaczsie.pl/

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

lis 30

Konkurs plastyczny pt.”Miś na straży przyrody”

30 listopada 2023r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.: „Miś na straży przyrody”, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. Jak co roku konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wszystkie prace były wyjątkowe, pomysłowe i trudno było wybrać te najpiękniejsze. I miejsce w kategorii 4-latków zajął Szymon Stelęgowski  z grupy III, a II miejsce zajęła  Krystyna Taraszkiewicz z grupy II. Serdecznie gratulujemy!!!

Czytaj wpis

lis 30

Przedszkolaki poznają świat przez okular mikroskopu

30 listopada 2023r. w grupie VI odbyły się zajęcia z projektu „Laboratorium Małego Przedszkolaka”. Dzieci kontynuowały naukę mikroskopowania. Tym razem poznały zasady wykonania preparatu biologicznego. Wykorzystały do tego skórkę cebuli. Przy okazji dowiedziały się z czego składa się cebula. Na koniec panie wykonały preparat ze skórki cebuli, omawiając i pokazując kolejne etapy przygotowywania własnego preparatu mikroskopowego. Dzieci z dużym zainteresowaniem przyglądały się kolejnym etapom powstawania preparatu, a później z zaciekawieniem oglądały komórki skórki cebuli pod mikroskopem. Teraz nasze starszaki już wiedzą, jak przygotować preparat oraz jak ustawić mikroskop.

Czytaj wpis

lis 30

Zajęcia sportowe w grupie II

Nasze przedszkolaki uwielbiają aktywność ruchową, dlatego też każdy dzień w przedszkolu rozpoczynamy od porannej gimnastyki, która pomaga nam przygotować się na cały dzień. Zabawy ruchowe, ćwiczenia towarzyszą nam również podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkolaki wiedzą, że „sport to zdrowie”, więc wykorzystują każdą nadażającą się chwilę, żeby wdrożyć to hasło w życie.

Czytaj wpis

lis 30

Akademia Bolka i Lolka – 3-letni poszukiwacze skarbów

W dniach 29-30 listopada 2023 r. 3-latki poznały kolejną przygodę Bolka i Lolka opisaną w bajce pt. „Bolek i Lolek szukają skarbu. Bajka o wychodzeniu z tarapatów”. Dzieci poznały perypetie bohaterów książki związane z szukaniem skarbu w ogrodzie. Dowiedział się, że czasami w radzeniu sobie nie chodzi o znalezienie skarbu, ale również o zawiązanie butów lub zbudowanie najwyższego muru z klocków. Później 3-latki zabrały się za przygotowanie grupowego pudełka na skarby. Najpierw z zaangażowaniem malowały je farbami w swoich ulubionych kolorach. Na drugi dzień przedszkolaki ozdobiły pudełko kolorowymi naklejkami. Największą popularnością wśród dzieci cieszył się kolor różowy i niebieski.

Czytaj wpis

lis 30

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców w grupie V

30 listopada 2023r. w grupie V odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Dzieci przygotowały dla rodziców krótki występ artystyczny. Następnie Rodzice ze swoimi dziećmi wzięli udział w zabawach integracyjnych przygotowanych przez nauczycieli. Jednak główną atrakcją było wspólne tworzenie skrzatów świątecznych, gdzie dzieci i rodzice wykazali się ogromną inwencja twórczą. Celem takich zajęć jest integracja grupy, budowanie relacji interpersonalnych, ale przede wszystkim spędzanie czasu wspólnie z dzieckiem, dobrze się bawiąc. Rodzicom i dzieciom zajęcia bardzo się podobały, czego dowodem był uśmiech na twarzach i dobry humor jaki towarzyszy wszystkim w czasie trwania zajęć. Dziękujemy za wspólną zabawę!

Czytaj wpis

lis 29

Zabawy andrzejkowe w naszym przedszkolu

29 listopada 2023r. w grupie II odbyły się zabawy andrzejkowe. Od bardzo dawna dzień ten uznawany jest jako dzień wróżb. Podczas zajęć przedszkolaki poznały zwyczaje i tradycje związane z Andrzejkami, wzięły udział we wróżbach andrzejkowych m.in. wrzucały monety do wody, lały wosk przez klucz, ustawiały butów. Wykonały też pracę plastyczna „Magiczna kula”. Dzień ten dostarczył wiele radości oraz uśmiechu. Dzieciaki weszły w świat magii i zastanawiały się czy ich dziecięce marzenia kiedyś się spełnią?

Czytaj wpis

lis 29

Zajęcia edukacyjne w Midicentrum

29 listopada 2023 r. dzieci z grupy V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Midicentrum w Suwałkach. Zajęcia te odbywały się z podziałem na dwie grupy, w dwóch oddzielnych pomieszczeniach. Pierwsza grupa – budowała zoo, a druga grupa – wieś. Dzieci wykazały się kreatywnością, precyzją oraz cierpliwością w tworzeniu różnorodnych konstrukcji. Godzina wspaniałych zajęć minęła bardzo szybko i dzieci z żalem opuszczały budynek.

Czytaj wpis

lis 29

„Sport to zdrowie” – zajęcia otwarte dla dzieci i Rodziców

29 listopada 2023r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte „Sport to zdrowie”. Uczestniczyli w nich chętni Rodzice dzieci z grupy I i II ze swoimi pociechami. Zajęcia sportowe prowadziła Pani Aleksandra Dąbrowska – mama Alicji i Karoliny. Na koniec spotkania na wszystkich uczestników czekała zdrowa przekąska i pamiątkowe dyplomy.

Sport powinien być nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, zarówno dziecka jak i dorosłego. Ma on nieoceniony wpływ na rozwój i pracę wszystkich układów ciała, ale też na samopoczucie i rozwój psychiczny. Zaszczepienie w dziecku od młodych lat zamiłowania do aktywności fizycznej, pozwoli na budowanie zdrowych i solidnych nawyków oraz zmniejszy szanse na zachorowanie na coraz popularniejsze choroby cywilizacyjne. 

Czytaj wpis

lis 29

Przedszkolaki wykonują masę sensoryczną

29 listopada 2023r. dzieci z grupy II zrealizowały listopadowy moduł z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” – przedszkolaki pod okiem swoich pań wykonały masę sensoryczną. Zabawy różnymi masami to świetne ćwiczenie dla małych rączek. Dzieci z zaburzeniami SI często nie lubią się brudzić, ale ugniatanie, przelewanie i dotykanie różnych faktur jest bardzo ważne w rozwoju motoryki małej. Dlatego warto proponować dziecku różne rozwiązania: ciastolinę, piankolinę, galaretki, piasek kinetyczny, lód itp.

Głównym celem projektu „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów. Celem jest stworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 

 

Czytaj wpis

lis 29

Andrzejki w grupie maluszków

29 listopada 2023r. w grupie I odbyły się Andrzejki. Dawno temu andrzejkowe wróżby traktowano poważnie, jednak w dzisiejszych czasach do wróżb podchodzi się z przymrużeniem oka i uważa się je za wesołą zabawę. Tak właśnie wyglądały Andrzejki w naszym przedszkolu. To była świetna zabawa i bardzo ciekawy dzień dla maluchów, przepełniony radością i wróżbami, w których mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Czy wróżby się spełnią? Przyszłość pokaże! Pewne jest to, że przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej zabawy.

Czytaj wpis

Starsze posty «