sty 02

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2024

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w sierpniu.

W lipcu placówka jest zamknięta.

 

Zarządzenie prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2023/2024

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2023/2024

 

wrz 25

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Cel główny: 
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
– wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
– rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
– stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
– współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

 

2. Ogólnopolska Akcja #KOCHAM SŁYSZEĆ

Cele akcji:

– poznanie funkcjonowania i znaczenia zmysłu słuchu;

– uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu;

– zapoznanie się z protezami słuchowymi: aparatem i implantem ślimakowym.

 

 

 

 

 

 

 

3. Program „Akademia Bolka i Lolka – kompetencje przyszłości”

Program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, a także zachęca do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Towarzystwo Bolka i Lolka zachęca do kreatywnego poznawania świata, w którym wyobraźnia i dobra zabawa to klucz do rozwoju.

 

 

4. „Zdrowe Dzieci”- projekt Ministerstwa Zdrowia

Cele projektu:

 • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci,
 • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków,
 • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności,
 • większa codzienna aktywność fizyczna,
 • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia.

 

 

5. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla  szkół podstawowych (kl. 1-3), organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

cze 14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole nr 5 z Odziałem Integracyjnym w Suwałkach realizuje Priorytet 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025″.

Nasze przedszkole otrzymało wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz środków przekazanych przez organ prowadzący w łącznej wysokości 3 750 zł. Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wykaz książek zakupionych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1 do naszej placówki

 

Czytaj wpis

wrz 25

Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej placówce rozpocznie swoją działalność Klub Wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ”. Będziemy angażować naszych wychowanków w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Na bieżąco będziemy informować o akcjach charytatywnych, w których bierzemy udział z naszymi przedszkolakami.

 

 

maj 29

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

                                       

W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Czytaj wpis

mar 29

Kampania edukacyjna „Odłącz się – połącz się”

         

Rodzicu! Obejrzyj ten filmik:

Zadbaj o dziecięcy mózg

 

Nasze przedszkole przyłączyło się do profilaktycznego programu edukacyjnego “Re@lnie Odpowiedzialni” prowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Odłącz się – połącz się”. Organizatorem działań w ramach kampanii jest Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.

Głównym powodem podjęcia działań jest głęboka, społeczna potrzeba profesjonalnego wsparcia rodziców w temacie nadużywania i niewłaściwego korzystania z urządzeń ekranowych i współczesnej technologii przez dzieci.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej liczby rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by:

 • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,
 • uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,
 • wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać poniżej:

https://odlaczsie-polaczsie.pl/

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

kw. 19

Dzień Chemika w przedszkolu

19 kwietnia 2024r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chemika. W tym dniu jedna z sal zamieniła się w…laboratorium chemiczne. A to za sprawą działań, w których uczestniczyły dzieci ze wszystkich grup. Przedszkolaki brały udział w doświadczeniach z wodą. Mogły obejrzeć takie eksperymenty, jak: wulkan, wędrująca woda, dmuchanie balona za pomocą octu i sody, mieszanie barw, itd. Największy entuzjazm wzbudził wybuch kolorowych wulkanów. Ponadto dzieci zapoznały się z podstawowym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium oraz odpowiedzialną, a nawet czasami niebezpieczną pracą chemika.

Wiadomym jest, iż doświadczenia chemiczne mają w sobie specjalnego rodzaju siłę przyciągania, zarówno dla przeprowadzających te doświadczenia, jak dla obserwatorów. Dzieci uwielbiają odkrywać to, co nowe i nieznane, dlatego warsztaty sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Czytaj wpis

kw. 18

Owady w przedszkolu

18 kwietnia 2024r. na zajęciach z Laboratorium Małego Przedszkolaka dzieci z grupy VI uczestniczyły w pasjonujących warsztatach etymologicznych dla małych odkrywców. Miały możliwość poznać fascynujący świat owadów. Dzieci wymieniły znane im owady i zapoznały się z ich budową. Poznały też nowe gatunki, takie jak np. pszczoła afrykańska i słuchały ciekawostek na ich temat. To był wspaniały dzień, który rozbudził w dzieciach niesamowitą ciekawość.

Czytaj wpis

kw. 17

Gala Teatrów Przedszkolnych „Muzyczny świat Walta Disneya”

17 kwietnia 2024r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia odbyła się Gala Teatrów Przedszkolnych „Muzyczny świat Walta Disneya”, zorganizowana przez Przedszkole nr 1 w Suwałkach. Dzieci z suwalskich przedszkoli zaprezentowały spektakle muzyczno-taneczne do utworów z bajek Disneya. Nasze przedszkole reprezentował zespół teatralny z grupy VI. Dziewczynki pokazały inscenizację pt. „Bal księżniczek”. Wszyscy mali artyści zostali nagrodzeni upominkami oraz pamiątkowymi statuetkami.

 

Czytaj wpis

kw. 16

Teatrzyk przedszkolny pt. „Bal księżniczek”

16 kwietnia 2024r. dzieci ze wszystkich grup miały okazję oglądać krótką inscenizację pt. „Bal księżniczek”. Teatrzyk został wystawiony przez przedszkolaki z grupy VI. Dziewczynki z powodzeniem wcielały się w różne role oraz stawały się czynnymi uczestnikami wydarzeń. Na występie pojawiły się księżniczki takie jak Bella, Śnieżka, Arielka czy Pocahontas. To wspaniałe przedstawienie połączyło wszystkie bohaterki, które stworzy prawdziwy bal. Przedszkolaki z zachwytem oglądały przedstawienie w wykonaniu swoich starszych koleżanek. Na zakończenie nagrodziły aktorki ogromnymi brawami. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało.

Czytaj wpis

kw. 15

Rodzice czytają – dzieci słuchają

15 kwietnia 2024r. dzieci z grupy III odwiedziła Pani Marta Aponik. W ramach projektu czytelniczego „Rodzice czytają – dzieci słuchają” mama Lenki przeczytała 4-latkom dwie książki: „Mysi bohater” oraz „My rymy lubimy”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych książek oraz oglądały ilustracje w książkach.

Dziękujemy Pani Mai za poświęcony czas naszym przedszkolakom.

Czytaj wpis

kw. 12

Przegląd Dziecięcej Piosenki Angielskiej

12 kwietnia 2024 r. w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach odbyła się piąta edycja Przeglądu Dziecięcej Piosenki Angielskiej. W wydarzeniu wzięły udział dzieci z suwalskich przedszkoli publicznych. Naszą placówkę reprezentowały dzieci z grupy 5-6-latków: Marcelina Kotarska, Agata Rzatkowska i Mortimer Orzechowski. Zaśpiewali piosenkę „Spring is Here”. Organizatorkom przeglądu udało się stworzyć sympatyczną atmosferę towarzyszącą występom dzieci, za którą bardzo dziękujemy.

Czytaj wpis

kw. 11

Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 10 w Suwałkach

11 kwietnia 2024 r. grupę II odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 10 w Suwałkach. Przedszkolaki wspólnie bawiły się i uczestniczyły w zajęciach o przyjaźni. Razem wykonały drzewko przyjaźni. Po zajęciach dzieci miały okazję zwiedzić nasze przedszkole. Na koniec spotkania na każdego czekał słodki upominek. Spędzony czas w naszej placówce minął przedszkolakom bardzo przyjemnie i miło. Dzieci pełne nowych wrażeń i doświadczeń powróciły do swojego przedszkola.

Czytaj wpis

kw. 05

Giga Laurka dla Strażników Lasów

5 kwietnia 2024r. dzieci z grupy I, II i III przystąpiły do 3 edycji ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska Maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów”. Celem akcji jest podziękowanie Strażakom i Leśnikom za ochronę lasów przed pożarami, w nawiązaniu do Dnia Strażnika Lasów 29 maja. W 2022 roku odnotowano w Polsce ponad 6900 pożarów lasów. O większości z nich nie słyszeliśmy, ponieważ zostały one w porę ugaszone. 

Razem z dziećmi tego dnia rozmawialiśmy na temat odpowiedzialnej i często niebezpiecznej pracy, wykonywanej przez strażników lasów. Następnie dzieci przystąpiły do wykonania laurek. Zdjęcia prac dzieci zostaną wysłane do organizatorów akcji. Z tysięcy nadesłanych laurek z całej Polski organizatorzy stworzą największą GIGA Laurkę na świecie. Więcej szczegółów dotyczących akcji znajduje się na stronie: www.straznicylasow.pl 

Czytaj wpis

kw. 04

Do czego roślinom potrzebne są kwiaty?

Czytaj wpis

kw. 02

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia 2024r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji odbyły się zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem, mające na celu zapoznanie dzieci z pojęciem autyzmu oraz omówienie potrzeb i sposobu odbierania świata przez osoby w spektrum. Posłużyły temu zabawy sensoryczne, praca plastyczna i gra zespołowa. Proponowane aktywności były ukierunkowane na możliwość doświadczenia różnic w percepcji oraz budowania postawy pełnej akceptacji, empatii i zrozumienia.

Czytaj wpis

Starsze posty «