«

»

Mar 07

Audycja muzyczna pt. „Z wizytą u pana lutnika”

6 marca 2018r. dzieci, jak co miesiąc uczestniczyły w audycji muzycznej Agencji Artystycznej MAT z Olsztyna. Tematyka każdego spotkania osnuta jest na wybranym zagadnieniu muzycznym i połączona z prezentacją adekwatnych do muzyki instrumentów. Tym razem audycja „Z wizytą u pana lutnika” poświęcona była instrumentom smyczkowym. W ten sposób dzieci miały możliwość poznania brzmienia i budowy różnych instrumentów smyczkowych, w tym skrzypiec i wiolonczeli. Audycje prowadzone są zawsze w bardzo zabawowy sposób z aktywizowaniem jak największej liczby przedszkolaków. Po obejrzeniu audycji zwyczajem już jest, udział dzieci w konkursie wiedzy. Tym razem swoimi wiadomościami mogły się wykazać: Gabryś z grupy VI – I miejsce, Gabrysia z grupy II- II miejsce i Angelika z grupy IV – III miejsce. Dzieci wykazały się dużą wiedzą z obejrzanego przedstawienia, za co zostały nagrodzone książkami i ogromnymi brawami przedszkolaków.

Dzięki tym zajęciom muzyka poważna staje się bliższa dzieciom i jest przez nie chętnie słuchana.