«

»

Sty 11

Ważne!!!Ważne!!!

INFORMUJEMY RODZICÓW DZIECI Z ROCZNIKA 2013, 2014!!!,
że w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018r. Uchwały Nr XXXVII/457/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki,
zmieniają się zasady opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki (dotyczy zadeklarowanych godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń tj. 1 zł).

Zwalnia się z opłaty dziecko rodziców, którzy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
1) Są mieszkańcami Miasta Suwałk,
2) Odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk.

Podstawą zwolnienia jest złożenie:
1) Oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Miasta Suwałk,
2) Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów.