«

»

kw. 27

Dyżur wakacyjny 2022

                                           

Informujemy, że nasze Przedszkole w tym roku szkolnym pełni dyżur w lipcu.
Szczegółowe informacje dotyczące przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki i pełnionych przez nie dyżurów zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk Nr 106/2022 z dnia 2022-02-28 w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2021/2022: Zarządzenie prezydenta miasta Suwałk nr 106 2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone od 9 do 20 maja 2022 r.

 

Deklaracje do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do naszego przedszkola, dyżur 2021-2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do innego przedszkola, dyżur 2021-2022