«

»

kw. 14

Program edukacyjny „Drogowe ABC”

                       

Z początkiem marca nasze przedszkole przystąpiło do II edycji programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Circle K Polska. Celem inicjatywy, która dotrze do dzieci w wieku 3-6 lat jest budowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. „Drogowe ABC” to odpowiedź na potrzebę wzmacniania świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez połączenie nauki i zabawy najmłodsi zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki biorące udział w programie otrzymują zeszyty edukacyjne.

Więcej informacji na: www.drogoweABC.pl