«

»

Sty 16

REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo!

Poniżej umieszczone zostały informacje dotyczące naboru – harmonogram (terminy) i kryteria naboru. Prosimy o zapoznanie się, zarówno rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, jak i przyszłych, którzy zamierzają posłać dziecko w nowym roku szkolnym. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 2021-2022

Kryteria naboru – UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR II/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Oferta naszego przedszkola 

 

Najbliższy ważny termin – 22 lutego 2021 od godz 8.00 do 01 marca 2021 do godz. 15.00 – dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego:

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 2021 2022

Następny  ważny termin – 2 marca 2021 od godz 8.00 do 16 marca 2021 do godz. 15.00 – rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola wypełniają wniosek w systemie rekrutacji. 

Link do systemu rekrutacji: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl (aktywny z chwilą otwarcia etapu). 

Instrukcja korzystania z systemu rekrutacji:  https://youtu.be/a_pYaYlQh24?rel=0

Dodatkowo informujmy, że  wszyscy rodzice mają obowiązek podpisać i dostarczyć wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów) do przedszkola pierwszego wyboru. Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy rodziców o pozostawienie dokumentów (w zamkniętych kopertach) w skrzynce pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie_o_dacie_urodzenia_(dzieci_objęte_obowiązkiem_rocznego_przygotowania_przedszkolnego)

Oświadczenie_o_posiadaniu_Suwalskiej_Karty_Mieszkańca

Oświadczenie_o_uczęszczaniu_rodzeństwa_do_przedszkola_pierwszego_wyboru

Oświadczenie_rodzina_wielodzietna

Oświadczenie_samotne_wychowywanie

Oświadczenie_zatrudnienie_studiowanie

Oświadczenie_o_posiadanie_opinii_o_wczesnym_wspomaganiu_rozwoju_dziecka

Oświadczenie_o_uczęszczaniu_dziecka_do_żłobka

 

Szczegółowe informacje o naborze na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach – tutaj