«

»

Kwi 15

Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej Twój Parasol”która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy domowej. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do ewentualnej możliwości korzystania z przedmiotowej aplikacji przez osoby doznające przemocy w rodzinie.  

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt, możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych wypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

 

Informacja o aplikacji mobilnej „Twój Parasol”:

INFORMACJA PUW.pdf