«

»

Mar 26

Ogłoszenie

 

                                         

            Uwaga! Ważna informacja!

 

Szanowni Rodzice!

Od dnia 30 marca 2020r. od godz. 9.00 do dnia 03 kwietnia 2020r. do godz. 14.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego przedszkola oraz rodzice, którzy złożyli deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko na rok szkolny 2020/2021 mają możliwość złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rodzice mogą potwierdzić na dwa sposoby:

  1. Wysłać drogą elektroniczną oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na adres: sekretariat@p5.suwalki.eu
  2. Dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej. Przy wejściu do przedszkola znajduje się skrzynka pocztowa, do której rodzice będą mogli wrzucać oświadczenia w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentu w przedszkolu (skrzynce pocztowej) rodzice otrzymają na e-mail lub telefonicznie.

 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

Potwierdzenie woli