«

»

wrz 14

Otwarcie placu zabaw przy naszym przedszkolu

13 września 2017 roku pani dyrektor naszego przedszkola dokonała uroczystego otwarcia nowego palcu zabaw. W otwarciu placu wzięły udział wszystkie przedszkolaki i ich panie. Przedszkolaki długo czekały na nowy plac zabaw, nic więc dziwnego, że na twarzach dzieci widniał zachwyt i wielka radość z nowych, atrakcyjnych urządzeń zamontowanych w ogrodzie przedszkolnym. Wreszcie nadszedł czas na oficjalne otwarcie. Przecięcia wstęgi dokonali kolejno, pani Dyrektor Przedszkola i przedstawicielka Przedszkolaków. Następnie pani dyrektor odczytała regulamin bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Piękna pogoda pozwoliła dzieciom nacieszyć się zabawą na nowym placu zabaw.