«

»

Mar 02

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy całą społeczność przedszkolną do włączenia się w akcję „Wielka Zbiórka Pluszaków”. Prosimy o przynoszenie do swoich sal nowych i używanych (w dobrym stanie) maskotek. Zostaną one przekazane do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki, a następnie dzieciom transportowanym karetką pogotowia.